Import/Eksport Produkt CSV
 • 06 Jun 2024
 • 10 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Import/Eksport Produkt CSV

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Et verktøy for å massebehandle produkter, du kan blant annet oppdatere priser, endre produktbeskrivelse og legge til varianter.

Om appen

Med denne appen får du mulighet til å importere og/eller eksportere produktkatalogen fra ditt kontrollpanel.
Med dette verktøyet kan du både opprette og redigere produkter.

 • Importer lagerstatus er et enkelt verktøy som du kan bruke når du har en fil med to kolonner. "Artikkelnummer" og "Lagerstatus". Det kan både være enkeltprodukter og varianter, dette verktøyet vil legge lagerstatus inn på riktig plass.
 • Import/Eksport Produkt CSV er det fullverdige verktøyet som lar deg opprette og oppdatere produktene dine. 

Filtyper som støttes er .csv, .xls og .xlsx

Importer

Ved førstegangsbruk så anbefaler vi og gjøre en eksport av din produktkatalog som du kan jobbe med før din første importering.

Gir deg muligheten til å følge en veileder for å laste opp en fil som skal importeres og koble datafeltene i denne filen mot produktene i din butikk.
Du har her mulighet til å gjenbruke maler fra tidligere importer som i praksis gjenbruker koblingen i feltene du satte da du lagret den aktuelle malen.

Steg 1:
Last opp XLS/CSV-filen du ønsker å importere. 

Et tips til når dere jobber er å fjerne eventuelle kolonner som ikke er nødvendig, det gjør det mer oversiktlig når dere skal knytte kolonner opp mot hverandre og gjør det enklere å jobbe med i selve filen.

Steg 2:
Har har du følgende felter.

 •  Velg metode for import: Her har du følgende valg: "Bare oppdatere eksisterende produkter" og «Oppdater eksisterende og lag nye produkter».
 • Tidligere lagrede importmaler: Har kan du velge om du vil knytte opp feltene manuelt eller gjenbruke en mal du har lagret fra en tidligere import.
 • Velg hvilket språk importfilen skal ha: Hvis du har flere språk installert i din butikk så kan du velge hvilket språk importen skal gjelde for.
 • Knytte kolonner: Her velger du først om denne kolonnen skal importeres ved bruk av check mark boksen til venstre, deretter velger du hvilken kolonne i Mystore database den skal kobles mot.

Steg 3:
I dette steget får du kontrollert importen før den starter.
Du får også lagret en import-mal ved å trykke "Lagre innstillingene for import?", noe som er veldig nyttig hvis du skal importere flere filer med lik struktur.

Import Historikk

Denne siden viser tidligere importer som har blitt gjort via appen.
Hver import viser status, eventuelle feil og dato.

Du kan trykke på eventuelle feil å se hvilke rader som har feilet og hvorfor.

Eksporter

Ved hjelp av denne tjenesten kan du enkelt eksportere alle produktene i din nettbutikk.

NB! For nettbutikker med mange svært mange produkter kan generering av eksportfilen ta noe tid.
Mens den genereres kan du gjøre andre ting i kontrollpanelet.

Eksport Historikk

Denne siden viser tidligere eksporter som har blitt gjort via appen.
Hver eksport viser status, eventuelle feil, dato og "Last ned"-knapp slik at eldre eksporter kan lastes ned på nytt.

 

Oppretting av produkter med varianter

Når du skal importere varianter skal hver variant ha sin egen rad i dokumentet.
Måten vi knytter varianter sammen til et produkt er med bruk av et artikkelnummer for produktet og et unikt artikkelnummer for hver variant. 

ArtikkelnummerArtikkelnummer (basisprodukt)

101-1

101
101-2101
101-3101
101-4101

"Artikkelnummer" beskriver variantens artikkelnummer, "Artikkelnummer (basisprodukt)" beskriver produktets artikkelnummer. 

Variantens navn og verdi må defineres i egne kolonner. I import-verktøyet heter disse "Produkt variant navn" og "Produkt variant verdi".

Det er vanlig at filer fra andre systemer kun har 1 kolonne for variantverdien. I stedet for kolonne-tittelen "Produkt variant verdi 1" er kanskje tittelen "Størrelse". Dette må gjøres om til eksempelet over før det importeres til Mystore.

Du kan importere opp til 3 varianter per produkt. Når du har mer enn en variant vil kombinasjonen av disse variantene være et artikkelnummer.

Small genser i blå farge har artikkelnummeret 101-1, Small genser i rød farge har 101-5. Siden artikkelnummer kan være hva som helst kunne vi brukt 101-s-bla og 101-s-rod i stedet. 

Kolonnen du har for pris må være lik nedover alle radene på et produkt. Hvis du skal importere varianter med ulik pris må du ha en kolonne med pristillegg.

Salgsprisen er alltid 100. Dette er fordi dette beskriver prisen på produktet, ikke en pris for hver variant. Når variantene skal ha ulik pris bruker vi kolonnen "Produkt Variant 1 Pristillegg". En genser i medium vil koste 120 kr, large 140 kr osv. Både salgspris og pristillegg er i eks. mva.

Hvis du skal importere både produkter med varianter og uten varianter samtidig så kan du følge eksemplene over, men produktene uten varianter skal da ha samme informasjon i "Artikkelnummer" og i "Artikkelnummer (Basisprodukt)". Dette er ikke nødvendig hvis du kun skal importere produkter uten varianter.

Her kan du laste ned en eksempelfil/mal-fil med 6 produkter. 3 med varianter og 3 uten. Her har vi og lagt til alle andre kolonner som er vanlige å ha med i en import.

  

Kolonner som kan importeres

 • Produkt-ID
Importverktøyet baserer seg på artikkelnummer eller produkt-ID for å vite hva som skal opprettes eller oppdateres.

Produkt-ID er et tall som kun eksisterer i din Mystore-butikk. Du kan ikke bruke produkt-ID til å importere nye produkter siden du ikke kan bestemme hvilken ID et produkt skal ha.
 
Produkt-ID er fint å bruke hvis du skal oppdatere noe som allerede ligger i butikken og du starter denne jobben ved å ta ut en eksport fra butikken. 
 • Artikkelnummer
  Importverktøyet baserer seg på artikkelnummer eller produkt-ID for å vite hva som skal opprettes eller oppdateres.

  Artikkelnummer er fint å bruke når du skal opprette nye produkter, eller hvis du skal oppdatere produktene dine gjennom en fil du får fra en leverandør e.l. Disse vil vanligvis ikke inneholde produkt-ID.

  Hvis du importerer en rad som ikke inneholder artikkelnummer eller produkt-ID så vil et nytt produkt opprettes uten artikkelnummer tilknyttet.

  Maks 32 tegn i artikkelnummeret.
 • Navn
  Produktets navn.
 • Produktbeskrivelse
  Beskrivelsen kan være litt knotete å jobbe med i en importfil. Hvis du eksporterer en fil der beskrivelser allerede er på plass så vil du se at det følger med en del html kode og kolonnen kan generelt inneholde enormt mye data. Du kan skrive beskrivelsen rett fram med ren tekst, da vil denne komme inn på produktet uten formatering.

  Hvis du kun skal oppdatere produktbeskrivelser kan du gjøre dette ved å importere en fil med 2 kolonner. Artikkelnummer/Produkt-ID og produktbeskrivelse.
 • Innkjøpspris
  Innpris på produktet eks. mva.
  Eventuelle desimaler skrives med punktum, ikke komma.

  Hvis du kun skal oppdatere innkjøpspriser kan du gjøre dette ved å importere en fil med 2 kolonner. Artikkelnummer/Produkt-ID og innkjøpspris.

  Om dere ønsker å oppdatere innkjøpspris på varianter så må følgende felt være med i import filen:  ProduktID, Produkt variant kombinasjon, Artikkelnummer og innkjøpspris 
 • Salgspris (eks. MVA)
  Pris på produktet eks. mva.
  Eventuelle desimaler skrives med punktum, ikke komma.

  Hvis du kun skal oppdatere innkjøpspriser kan du gjøre dette ved å importere en fil med 2 kolonner. Artikkelnummer/Produkt-ID og salgspris (eks. mva.).
 • Tilbudspris
  Med denne kan du importere ny tilbudspris på produktet. Prisen som importeres må være ekskl. mva.

  Merk: om produktet ikke har en tilbudspris fra før må også status importeres for at tilbudsprisen skal bli importert. 
 • Tilbudsstatus
  Denne setter om tilbudet er "Aktivert (på)" eller "Ikke aktivert (av)".
  Statusen kan defineres på følgende måter: 
  Aktivert
  Kan defineres på en av følgende måter:
  Ikke aktivert
  Kan defineres på en av følgende måter:
  10
  ActiveInactive
  AktivertDeaktivert
  Av
 • Tilbudet slutter
  Dato for når tilbudet skal avsluttes. Formateres på følgende måte:
  ÅÅÅÅ-MM-DD (2023-02-16)
 • Produktets vekt (Gram)
  Vekten på produktet i gram. Godtar ikke desimaler.

  Hvis du kun skal oppdatere innkjøpspriser kan du gjøre dette ved å importere en fil med 2 kolonner. Artikkelnummer/Produkt-ID og vekt.
 • Disponibelt lager
  Butikkens lager. Hvis du har lagerhistorikk eller varetelling aktivert i din butikk vil du ha 2 valg når du importerer en fil: Disponibelt lager og Fysisk lager. Hvis dette er tilfellet anbefaler vi at du importerer til Fysisk lager. Disbonibelt lager er i dette tilfellet lageret minus reserverte varer.

  Hvis du kun skal oppdatere innkjøpspriser kan du gjøre dette ved å importere en fil med 2 kolonner. Artikkelnummer/Produkt-ID og disponibelt/fysisk lager.
 • Merverdiavgift (MVA)
  Denne kan skrives på tre forskjellige måter:

  Slik det står i kontrollpanelet(skatteklasse), f. eks. MVA 25, alternativt du kan skrive 25% eller bare 25.

  Hvis du endrer skatteklasse på et produkt vil og salgsprisen inkl. mva. endre seg heretter.
 • Kategori
  Navnet på kategorien produktene skal legges i.
  Hvis du skriver en kategori/kategori-sti som ikke eksisterer så vil denne bli opprettet ved import.

  Formatering:
  hovedkategori/underkategori/underkategori2

  Du kan legge produktet i flere kategorier ved å dele opp de forskjellige kategori-stiene med semikolon.
  Eks: Sko/damesko/sneakers;Sko/herresko/sneakers; (Her vil produktet havne i 2 forskjellige kategorier)

  Hver kategori kan maks være på 32 tegn. Hvis en av kategoriene i stien du importerer har mer enn dette risikerer du å rote til i kategoristrukturen din.
 • Kategoribilde URL
  Her kan du skrive inn filnavnet på bildet som skal knyttes opp til kategorien. For eksempel bilde.jpg
  Appen lar deg ikke laste opp bilder, disse må lastes opp via kontrollpanelet eller FTP. Følgende artikkel tar for seg opplasting til FTP.
 • Strekkode (GTIN)
  Produktets strekkode, 13 siffer.
 • Opprinnelsesland
  Landet hvor produktet er produsert.
 • Produsent
  Produsenten som produktet skal knyttes opp mot. Skriver du en produsent som ikke eksisterer så vil denne opprettes ved import.
 • Bilde URL 1-8
  Her kan du skrive inn filnavnet på bildet som skal knyttes opp til produktet. For eksempel bilde.jpg. 
  Bildet du skriver inn filnavnet til inn må allerede være lastet opp til butikken eller lastes opp etter importen. Importverktøyet lar deg ikke laste opp bilder, dette må gjøres via filutforskeren.
  Følgende artikkel tar for seg filutforskeren

  Bilde 2 til bilde 8 blir underbilder.
 • Synlighet
  Bestemmer om produktet skal være aktivt, skjult eller deaktivert.
  Her er det mulig å sette synlighet ved å importere "Aktivt", "Skjult" og "Deaktivert" eller det tallet som indikerer statusen:
  • Aktivt = 1
  • Skjult = 2
  • Deaktivert = 0
 • Sortering
  Ønsker du å sortere produktene dine kan du gjøre dette her. Dette gjøres med siffer, de produktene med lavest tall kommer først i sorteringen.
 • Dato opprettet
  Dersom dette feltet er tomt så vil datoen du kjører import bli lagt til.

  Dette feltet kan brukes til å "lure" systemet litt, eksempler på dette er om du bruker dato for sortering, eller om du ønsker å vise nyhetsbanner på produktet litt lengre.

  Formatering: 2021-05-08 13:12:38
 • Dato tilgjengelig
  Dersom du bruker funksjonen som gjør at kundene dine kan forhåndsbestille produkter så kan denne brukes for å legge inn dato produktet blir tilgjengelig.

  Formatering: 2021-05-08 13:12:38
 • Lagerlokasjon
  Hvor produktet ligger på ditt lager, f.eks. rad og hyllenr. Dette krever APP'en "ekstra produktinformasjon".
 • Artnr leverandør
  Leverandørens artikkelnummer. Dette krever APP'en "ekstra produktinformasjon".
 • Notat
  Notat på produktet. Dette krever APP'en "ekstra produktinformasjon".
 • Side-tittel/meta-tittel
  Dette er tittelen som siden til produktet får, hvis denne er blank så vil produktets navn bli tittel.
 • Meta-beskrivelse
  Meta-beskrivelsen er en usynlig tekst som kan legges til på produktene under fanen for SEO. Google og andre søkemotorer kan lese denne teksten, men i de siste årene har dette blitt nedprioritert til fordel for produktnavn, beskrivelse og andre mer relevante felt.
 • Meta-nøkkelord
  Nøkkelord i meta-teksten
 • Artikkelnummer basisprodukt
  Dette er artikkelnummeret til basisproduktet/hovedproduktet hvis man har varianter. Dette benyttes hvis du skal opprette produkter med varianter eller du skal oppdatere variantene.

  Importerer du et artikkelnummer som ikke eksisterer i butikken så vil et nytt produkt opprettes, hvis artikkelnummeret allerede eksisterer så vil dette produktet bli overskrevet.

  Hvis du tar en eksport vil du se at kolonnene Artikkelnummer og Artikkelnummer (Basisprodukt) er like på produkter som ikke har varianter.
 • Produkt Varianter Navn 1-3
  Her setter man inn variant navn, f.eks "Størrelse"
 • Produkt Variant Verdi 1-3
  Her setter man inn variantens verdi, f.eks "Large"
 • Produkt Variant Pristillegg 1-3
  Her setter man inn variantens pristillegg (eks. mva.).
  F.eks om størrelse "Large" koster 50,- ekstra fyller man inn den ekstra prisen i pristillegg.
  Husk at priser er eks. mva.
 • Produkt Variant Innkjøpspris
  Her kan du sette innkjøpspris på varianten.
 • Salgspris (eks. MVA) (Kundegrupp: XXX)
  Her kan du sette salgspris for dine forskjellige kundegrupper.
  Denne er kun tilgjengelig kjøp av appen "Avansert forhandlerløsning".
 • Fysisk lager
  Med "Fysisk lager" kan du importerte antallet du fysisk har på lager.
  Systemet tar høyde for reservasjoner og korrigerer det disponible lageret.
  Om du eksempelvis importerer 10 stk. til fysisk lager og har 1 stk. produkt reservert i ordre vil systemet selv vise disponibelt lager som 9 stk.

  Dette vil si at du kan nullstille lageret ved å importere antall 0 og importen vil fortsatt beholde reservert antall slik at disponibelt lager blir korrekt.

  Dette kan bl.a. brukes for manuell varetelling hvor lageret må nullstilles først.

  Fysisk lager er kun tilgjengelig for kunder som har "Lagerstyring med historikk" installert.

 • Lagergruppe ID
  Med denne kan man knytte produkter opp mot lagergrupper om man har "Avansert lagerstyring" installert i butikken sin.
  Les mer om lagergrupper og import her.  
 • Produkt sist oppdatert
  Datoen da produktet sist ble oppdatert.

  Formatering: 2021-05-08 13:12:38

Beregne lagerverdi

Ved å åpne eksport-filen i f.eks Excel eller Google Sheets kan du beregne verdien på din lagerbeholdning.
Da multipliserer du cellen "Innkjøpspris" med "Fysisk lager" og får da lagerverdien på produktet. Summer så lagerverdien på alle produktene.
Dette skal kun gjøres på produkter med positivt antall i "Fysisk lager", m.a.o. ikke produkter som har minus på lager.

NB! For å få korrekt lagerverdi må alle produkter ha innkjøpspris. Dette er opp til hver enkelt butikk å holde oppdatert.

 

Eksempel på beregning
I videosnutten (GIF) under har vi benyttet eksport fra nettbutikken og åpnet denne i Google Sheets. For å gjøre etterarbeidet enklere har vi fjernet flere kolonner som ikke er nødvendig for å regne ut verdien på lageret. 

NB! Videoen har overskrifter på engelsk. Product cost er "Innkjøpspris" og Product Stock On Hand er "Fysisk lager".

 

Import av lagergrupper

En nylig oppdatering gjorde det mulig å importere lagergrupper til flere produkter på samme tid.
Import av lagergrupper krever at man har "Avansert lagerstyring" installert og at lagergruppene er satt opp på forhånd i kontrollpanelet. 

Steg 1: Slik finner du ID på lagergruppene dine.
Gå inn på et produkt i kontrollpanelet ditt > Klikk på fanen "Lagergrupper" > Velg ønsket lagergruppe.
Du vil da se et felt med "Gruppens ID". Dette nummeret fylles inn i eksportfilen.

Import av lagerstatus

Import av lagerstatus lar deg importere og eksportere en prisfil med lagerstatus for alle dine produkter.Var denne artikkelen nyttig?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens