Bestillingsnivå
 • 11 Mar 2024
 • 3 Minutes to read
 • Dark
  Light
 • PDF

Bestillingsnivå

 • Dark
  Light
 • PDF

The content is currently unavailable in English. You are viewing the default Norwegian version.
Article summary

Bestillingsnivå lar deg sette ønsket lagerbeholdning på et produkt før det må bestilles inn til lager.
Når produktets lagerbeholdning når nivået som er satt vil det sendes en e-post til butikken som videre kan gjøre innkjøp eller håndtere produktet.

Kom i gang

Bestillingsnivå finner du under Apps > Innstillinger.
Søk etter “Bestillingsnivå” og aktiver modulen.

Bruk av “Bestillingsnivå”

Tjenesten er enkel i bruk og kan oppdateres på flere måter rundt om i kontrollpanelet.

Produktside

Inn på produktsiden får man en ny fane, “Bestillingsnivå”, det er på denne fanen man justerer bestillingsnivå på produkt/varianter.

0 og høyere, vil aktivere varsler.

-1 og lavere, vil deaktivere varsler.

Produkt uten varianter

Om et produkt ikke inneholder varianter vil kun hovedproduktet vises under “Bestillingsnivå”-fanen inne på produktet.

Produkt med varianter

Om et produkt inneholder varianter vil hver variant vises i oversikten.
Man kan på hver variant sette ønsket bestillingsnivå.

Deaktivere varsler
Om man klikker “Deaktivere” vil varianten settes til -1 og dermed bli markert som deaktivert og oppdateres ved lagring av produkt.

Masseendring

I “Masseendring” er det støtte for “Bestillingsnivå” i form av visningskolonner, filer, hurtigredigering og handlinger.

Kolonner

 • Bestillingsnivå:
  Denne viser bestillingsnivå som er satt på produktet

Filter

 • Bestillingsnivå (Antall):
  Vil produkter som har bestillingsnivå innenfor ønsket antall

 • Bestillingsnivå nådd (Ja/Nei):
  Vis bare produkter som har/ikke har nådd sitt bestillingsnivå

Hurtigredigering

Hurtigredigering lar deg justere og deaktivere bestillingsnivå for hvert produkt/variant.
Husk å vise kolonnen “Bestillingsnivå” før du starter hurtigredigering.

Handlinger
Etter markering av ett eller flere produkter kan man klikke på “Masseendring“ og deretter velge handlingen “Bestillingsnivå”.
Derfra kan man deaktivere varslene på de valgte produkter eller sette et nytt bestillingsnivå.

Produkter med varianter vil ha samme bestillingsnivå for alle varianter.

Hvis det er varianter uten aktive varsler, vil de bli aktivert med valgt bestillingsnivå.

Visning i “Masseendring”

Man kan enkelt opprette sin egen visning for å kjapt finne produkter som f.eks har oppnådd sitt bestillingsnivå.
På bildet under ser man en visning som er satt opp til å liste ut produkter som har oppnådd sitt bestillingsnivå, i tillegg til å vise kolonne for både disponibelt lager og bestillingsnivå.

På denne måten kan man til enhver tid se alle produktene med bestillingsnivå, med bare noen få tastetrykk.

Psst..!

Lengre ned beskriver vi hvordan du kan legge til visningen i e-posten som sendes når produktene dine når ønsket bestillingsnivå.

Overfør eksisterende verdier

Siden verdiene fra minimum lagerbeholdning ikke automatisk overføres til bestillingsnivå må dette gjøres manuelt. Det kan heldigvis gjøres enkelt ved å bruke masseendring.

 1. Velg et tilfeldig produkt

 2. Under handlinger velger du “Overfør Minimum Lagerbeholdning til Bestillingsnivå”.

 3. Bekreft handlingen og start overføringen.

 4. Når handlingen er fullført vil eksisterende nivå for varsling bli lagt inn som Bestillingsnivå på alle produkter som har registrert verdi i Minimum Lagerbeholdning.

Minimum lagerbeholdning

Denne handlingen er kun tilgjengelig for de som tidligere har brukt “Minimum lagerbeholdning” og fortsatt har denne aktiv.

Innstillinger

Mottakere

Legg inn de e-postadressene som skal motta varsel over bestillingsnivå. Om du ønsker å legge inn flere mottakere kan disse legges inn etter hverandre, men komma som skille.


Intervall
Hvor ofte ønsker du å motta varsler? Velg mellom daglig og ukentlig.

Intervall dag
Velg hvilken dag varsler skal sendes på.
Denne innstillingen gjelder kun om “Ukentlig” er valgt i forrige steg.

Varsler

Varslene som sendes ut vil kun liste opp nye produkter som har nådd sitt bestillingsnivå.
Det vil si at samme produkt ikke vil vises på varselet flere dager på rad med mindre det har kommet inn på lager for så å på nytt havnet innenfor bestillingsnivå.

Logikk for varsling

Når et produkt havner i bestillingsnivå vil det bli inkludert på e-posten som sendes til butikken. Når produktet inkluderes på e-posten vil det i bakgrunnen markeres som “sendt” og vil da ikke bli inkludert på flere e-poster. Når produktets lagerbeholdning blir mer enn bestillingsnivå vil “sendt”-markeringen opphøre som da gjør at det vil inkluderes i e-post neste gang det havner på bestillingsnivå.

Utgående e-post

Den utgående e-posten med bestillingsnivå ser slikt ut:

Hvordan legge til valgfri visning

Knappen “Se alle produkter med bestillingsnivå” sender deg som standard til forsiden av masseendring. Dersom du har opprettet en egen visning for produkter med bestillingsnivå kan du velge å legge til direktelink til denne.

Naviger til Apps > Innstillinger og åpne “Bestillingsnivå”. Når du trykker på tannhjulet vil du se at du har fått et valg kalt “Visning i masseendring”. Dette valget lar deg velge visningen som skal være linket til e-posten du mottar.


Was this article helpful?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, a generative AI, facilitating knowledge discovery through conversational intelligence