Zendesk Chat
  • 13 Sep 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Zendesk Chat

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Zendesk Chat er en app som gir det mulighet til å ta direkte kontakt med de som besøker nettbutikken din. Dette kan bidra til økt salg, f.eks. i tilfeller der kunden sitter med spørsmål om produktene dine.

Du kan bestille appen her.

Oppsett

Når avtalen med Zendesk er klar kan denne installeres i nettbutikken din. 

Logg inn til ditt "Dashboard" i Zendesk Chat og hent kodesnutten fra "Widget"-siden. Send denne til vårt kundesenter på kundeservice@mystore.no


Var denne artikkelen nyttig?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.