Videresending
 • 14 Sep 2023
 • 1 Minutt å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Videresending

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Videresending kan benyttes for å sende kunder som går til en gammel adresse i butikken som ikke er i bruk lengre, til en ny spesifisert adresse. 

Om kunder har bokmerke eller link til en gammel side, for eksempel kategorien "tights" som tidligere lå på www.butikk.no/categories/tights, som har blitt endret/flyttet/slått sammen med andre kategorier, for eksempel www.butikk.no/categories/treningsklaer, kan det opprettes en videresending på den gamle adressen til den nye.
Dette vil da gjøre at de som forsøker å gå til den gamle adressen ikke får en 404-feil, siden finnes ikke, men blir videresendt til den nye siden.

For å opprette en videresending går du til Kontrollpanel -> Konfigurasjon -> Videresending

De tre feltene for videresending er:

 • Type videresending:
  • Her velger du om videresendingen skal være global, bare fra/til kategori eller bare fra/til produkt. Den eneste reelle forskjellen på disse er at det legges til categories/ eller products/ i fra og til adressen.
   • Global: Generell videresending i butikken, kan spesifisere hvilken som helst gammel adresse som skal sendes til en ny.
   • Kategori:Fra en kategori-id til en annen kategori-id
   • Produkt: Fra en produkt-id til en annen produkt-id
   • Merk: Med kategori-id og produkt-id menes det ikke navnet på kategorien/produktet, men ID-en. Dette ser du når du redigerer kategorien/produktet
 • Gammel adresse:
  • Her fyller du inn den adressen det skal videresendes fra.
 • Ny adresse
  • Her fyller du inn den adressen det skal videresendes til.

 

Det er også mulig å endre eller slette eksisterende videresending.

Vær oppmerksom på om du velger "SLETT" så vil den umiddelbart slettes!
OBS! Redigering av eksisterende videresendinger bør kun gjøres dersom du har en god grunn til å gjøre det og vet hva du gjør.

Ved redigering av eksisterende videresending, vil gammel adresse være låst og du får mulighet til å legge inn en ny videresending som vist i eksempelet under.
Du kan også velge å avbryte redigeringen.

 

Her ser du en global videresending som slår til når kunder forsøker å gå til www.omnistore.no/den-gamle-adressen - De blir videresendt til den nye adressen på www.omnistore.no/den-nye-adressen:

MERK: Dette verktøyet kan bare brukes til å sette opp videresendinger innenfor hoveddomenet til butikken.


Var denne artikkelen nyttig?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.