Vekselkasse
  • 27 Feb 2024
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Vekselkasse

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

I kontrollpanelet under Konfigurasjon > Generelt > POS kan du legge inn ønsket standard kontantbeholdning, som skal være en målestokk for hvor mye det alltid skal ligge i kasseskuffen, ved oppstart og avslutning av sesjon/kassasalg.

Gitt verdi vil da alltid vises/foreslås i feltet for kontantbeholdning ved start av kassasalget. Telles det en annen sum i kassaskuffen må denne summen legges inn.

Vekselkasse/kontantbetaling må aktiveres i appen via Hovedmeny > Innstillinger > Betaling 
Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.