Varemottak - slik gjør du
 • 08 Sep 2023
 • 2 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Varemottak - slik gjør du

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Etter en innkjøpsordre får status sendt blir den umiddelbart tilgjengelig for mottak. Dette gjenkjennes  ved at knappen til høyre endres fra "Send innkjøpsordre" til "Registrer mottak" og status på innkjøpsordre nå er "Sendt". 

Søk opp innkjøpsordre

Den enkleste måten å finne frem til rett innkjøpsordre er å søke etter innkjøpsordrenummeret i oversikten. Her er det også mulig å søke etter leverandør og produkter samt filtere på status: 

Registrere mottak

Etter at du har funnet frem til rett innkjøpsordre og åpnet denne er det klart for registrering av mottak.
Knappen, til høyre, for registrering er inaktiv frem til ett eller flere produkter er merket.
Når dette er gjort vil knappen bli aktivert og du kan registrere mottaket.

Tilpasse innpris 

Innpris kan tilpasses på hver enkelt innkjøpsordre. Endring i innpris vil også oppdatere marginvisningen på innkjøpsordre.

Endring av innpris på en innkjøpsordre vil ikke endre innprisen på selve produktkortet i kontrollpanelet, men mindre man velger å oppdatere innpris ved mottak av varer.

Motta alle varelinjer

Om alle varene ble levert fra leverandør og det ikke er behov for korrigering kan du merke alt ved å klikke på den øverste avmerkingsboksen. Dette vil merke alle varelinjer og automatisk fylle inn bestil antall i "Mottatt"-feltet.
Dette gjør at du i praksis kan motta alle varer med bare tre klikk.  

 

Motta deler av en innkjøpsordre

Å motta bare deler av en innkjøpsordre er ikke noe problem. Bare marker de varene, eller det antallet, du har mottatt og klikk registrer mottak. Status vil nå endre seg til "Delvis mottatt".

Varene du nå mottok legger seg i en egen oversikt nederst på siden slik at det er lett å skille på hva som er mottatt og hva som gjenstår.

På eksemplet under ser vi at det på øverste oversikt viser hva som er i rest å motta fra leverandør mens vi på nederste oversikt ser de varene som allerede er mottatt. 

Etter å ha mottatt de resterende varene er alle varene flyttet til oversikten over mottatte varer og ny status på innkjøpsordren er "Mottatt".

Motta varer tilknyttet ordre

Om en vare er bestilt hos leverandør som følge av oversalg vil ordren automatisk flyttes til ønsket ordrestatus når varen mottas og ordren er komplett. 

 • Sluttkunde legger inn ordre på et produkt som ikke er på lager
 • Produktet får taggen "Innkjøpsordre" og legger seg automatisk til innkjøp
 • Innkjøpsordren sendes til leverandør
 • Varene blir levert til lageret og innkjøpsordre mottas
 • Ordren over blir nå komplett og flyttes da til valgfri ordrestatus for videre behandling

Automatisk oppdatering av ordrer

Kun komplette ordrer flyttes til ny ordrestatus. Dvs. når alle varene på ordren er på lager og kan leveres.

Oversikt etter varemottak

Etter man har gjort et varemottak vil man få et vindu som bekrefter at varemottaket er vellykket samt to faner som viser komplette ordrer og oppdatere ordrer.

Man kan også skrive ut en rapport over det mottaket man nettopp gjorde.
Rapporten inneholder info om innkjøpsordre, leverandør, dato for mottak og kolonnene produkt, rest, antall som ble mottatt og lokasjon på varen. 

Komplette ordrer:

Oversikt over alle ordrer som ble komplett som følge av varemottaket. Disse ordrene er flyttet til ny ordrestatus, som nevnt over.

Oppdaterte ordrer:

Dette er ordrer som har blitt oppdatert som følge av varemottaket men som fortsatt mangler en eller flere varer og dermed ikke er komplett. 

Mottaksrapport

Knappen "Skriv ut rapport" lar deg skrive ut en rapport som viser alle varer på det nylige mottaket.
Rapporten inneholder informasjon om innkjøpsordre, leverandør, dato og følgende kolonner:

 • Produkt
 • Rest
 • Mottatt
 • Lokasjon

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.