Valg ved varemottak
 • 13 Sep 2023
 • 2 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Valg ved varemottak

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Article Summary

Ved varemottak dukker det opp flere muligheter i vinduet som vises. Vi forklarer hva disse gjør!

Valg ved varemottak

Når du velger å motta varene vil du få et vindu med noen valg: 

 1. Flytt fullførte ordrer til
  Denne lar deg automatisk flytte ordrer som blir komplett som følge av varemottak.
  Dvs. ordrer som venter på varer knyttet til dette innkjøpet. Her kan du velge å beholde standard ordrestatus, overstyre ordrestatus eller fjerne markering slik ordrer ikke flyttes.
 2. Oppdater produktknapp
  Om produktet får disponibelt lager som følge av varemottaket kan man i samme prosess velge å oppdatere type knapp på produkt.
  F.eks er produktet utsolgt og knappen er "Kontakt oss", ved mottak får produktet disponibelt lager og knappen kan endres til "Kjøp".
 3. Aktiver deaktiverte/skjulte produkter
  Produkter/varianter som er deaktivert/skjult og får disponibel lagerbeholdning som følge av mottaket får automatisk status "Aktivt" om dette valget aktiveres.
  Les mer om åskjule varianter
 4. Oppdater innpris på produktet
  Om aktivert vil innpris på produktkortet oppdateres med innprisen på innkjøpsordren.
 5. Oppdater kostpris i valuta på produktet
  Om produktet har en annen kostpris på innkjøpet enn på produktkortet vil dette valget overskrive kostpris på produktkort.
  Gjelder "Utvidet leverandørstøtte"
 6. Oppdater valutakurs på produktet
  Om innkjøpsordren har en annen valutakurs enn på produktkortet vil dette valget oppdatere valutakurs på produktkort.
  Gjelder "Utvidet leverandørstøtte"
 7. Oppdater salgspris inkl. mva på produktkortet
  Oppdaterer salgspris inkl. mva på produktet. Om produktet har varianter med pristillegg vil selve pristillegget forbli urørt.
 8. Oppsummering
  Viser dato for mottak, antall varer og sum som mottas.
 9. Registrer mottak
  Registrerer mottaket på valgte varer.

 

Motta varer tilknyttet ordre

Om en vare er bestilt hos leverandør som følge av oversalg vil ordren automatisk flyttes til ønsket ordrestatus når varen mottas og ordren er komplett. 

 • Sluttkunde legger inn ordre på et produkt som ikke er på lager
 • Produktet får taggen "Innkjøpsordre" og legger seg automatisk til innkjøp
 • Innkjøpsordren sendes til leverandør
 • Varene blir levert til lageret og innkjøpsordre mottas
 • Ordren over blir nå komplett og flyttes da til valgfri ordrestatus for videre behandling
Merk!

Kun komplette ordrer flyttes til ny ordrestatus. Dvs. når alle varene på ordren er på lager og kan leveres.


Oversikt etter varemottak

Etter man har gjort et varemottak vil man få et vindu som bekrefter at varemottaket er vellykket samt to faner som viser komplette ordrer og oppdatere ordrer.

Man kan også skrive ut en rapport over det mottaket man nettopp gjorde.
Rapporten inneholder info om innkjøpsordre, leverandør, dato for mottak og kolonnene produkt, rest, antall som ble mottatt og lokasjon på varen. 

 1. Komplette ordrer:
  Oversikt over alle ordrer som ble komplett som følge av varemottaket. Disse ordrene er flyttet til ny ordrestatus, som nevnt over.
 2. Oppdaterte ordrer:
  Dette er ordrer som har blitt oppdatert som følge av varemottaket men som fortsatt mangler en eller flere varer og dermed ikke er komplett.
 3. Mottaksrapport
  Knappen "Skriv ut rapport" lar deg skrive ut en rapport som viser alle varer på det nylige mottaket.
  Rapporten inneholder informasjon om innkjøpsordre, leverandør, dato og følgende kolonner:
  • Produkt
  • Rest
  • Mottatt
  • Lokasjon
 4. Lukk vindu
  Lukker vinduet og avslutter varemottak.

 Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.