Räknare för volymvikt
  • 07 May 2024
  • 1 Minut att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Räknare för volymvikt

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

För att säkerställa att fraktpriset beräknas korrekt är det också viktigt att produkten i webbutiken har rätt vikt.

Det kommer alltid att vara den högsta av den faktiska vikten och volymvikten som används för beräkningen. Speciellt på lätta produkter som har mycket volym är det viktigt att beräkna volymvikten och sätta in den som produktens vikt i kontrollpanelen. 

Volymviktskalkylatorn beräknar automatiskt detta åt dig när du fyller i förpackningsmått.

Fyll i de fysiska måtten (bredd, längd, höjd) på produkten som ska skickas och kalkylatorn kommer omedelbart att beräkna volymvikten.

 

 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.