Val vid mottagande av varor
 • 16 Apr 2024
 • 2 Protokoll att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Val vid mottagande av varor

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Article Summary

När varor tas emot visas flera möjligheter i fönstret som visas. Vi förklarar vad dessa gör!

Val av godsmottagning

När du väljer att ta emot varorna får du ett fönster med några val: 

 1. Flytta slutförda ordrar till
  På så sätt kan du automatiskt flytta ordrar som blir kompletta som ett resultat av godsmottagningen.
  D.v.s. beställningar som väntar på varor relaterade till detta köp. Här kan du välja att behålla standardorderstatusen, åsidosätta orderstatus eller ta bort markering så att order inte flyttas.
 2. Knappen Uppdatera produkt
  Om produkten får tillgängligt lager som ett resultat av mottagandet av varorna kan du välja att uppdatera typen av knapp på produkten i samma process.
  Till exempel är produkten slutsåld och knappen är "Kontakta oss", vid mottagandet får produkten tillgängligt lager och knappen kan ändras till "Köp".
 3. Aktivera inaktiverade/dolda produkter
  Produkter/varianter som inaktiveras/döljs och får tillgängligt lager som ett resultat av inleverans får automatiskt statusen "Aktiv" om detta alternativ är aktiverat.
  Läs mer om att dölja varianter
 4. Uppdatera priset på produkten
  Om det är aktiverat kommer priset på produktkortet att uppdateras med priset på inköpsordern.
 5. Uppdatera självkostnaden i produktens valuta
  Om produkten har ett annat självkostnadspris på köpet än på produktkortet, kommer detta val att skriva över självkostnaden för produktkortet.
  Gäller för "Utökad leverantörssupport"
 6. Uppdatera valutakursen för produkten
  Om inköpsordern har en annan valutakurs än på produktkortet kommer det här alternativet att uppdatera valutakursen på produktkortet.
  Gäller för "Utökad leverantörssupport"
 7. Uppdatera försäljningspriset inkl. moms på produktkortet
  Uppdaterar försäljningspriset inkl. moms på produkten. Om produkten har varianter med ett tilläggspris kommer själva tillägget att förbli orört.
 8. Sammanfattning
  Visar mottagningsdatum, antal artiklar och mottagen summa.
 9. Registrera inleverans
  Registrerar inleveransen för valda artiklar.

 

Ta emot artiklar som är kopplade till order

Om en vara beställs från leverantören till följd av överförsäljning kommer ordern automatiskt att flyttas till önskad orderstatus när artikeln är mottagen och ordern är klar. 

 • Slutkunden lägger en order på en produkt som inte finns i lager
 • Produkten får taggen "Inköpsorder" och lägger automatiskt till sig själv vid köp
 • Inköpsordern skickas till leverantören
 • Varorna levereras till lagret och inköpsorder tas emot
 • Ordern ovan är nu klar och sedan flyttad till valfri orderstatus för vidare bearbetning
Utvald!

Endast fullständiga beställningar flyttas till den nya orderstatusen. Dvs när alla varor på beställningen finns i lager och kan levereras.


Översikt efter godsmottagning

När du har gjort en godsmottagning får du ett fönster som bekräftar att godsmottagningen har lyckats, samt två flikar som visar slutförda beställningar och uppdaterar beställningar.

Du kan också skriva ut en rapport om den mottagning du just gjorde.
Rapporten innehåller information om inköpsorder, leverantör, inleveransdatum och kolumnerna produkt, rest, inlevererad kvantitet och plats för artikeln. 

 1. Slutför beställningar:
  Översikt över alla beställningar som slutfördes som ett resultat av godsmottagningen. Dessa ordrar har flyttats till ny orderstatus, som nämnts ovan.
 2. Uppdaterade beställningar:
  Det är beställningar som har uppdaterats till följd av mottagandet av varor, men som fortfarande saknar en eller flera varor och därmed inte är kompletta.
 3. Rapport om mottagandet
  Med knappen "Skriv ut rapport" kan du skriva ut en rapport som visar alla poster på det senaste kvittot.
  Rapporten innehåller information om inköpsorder, leverantör, datum och följande kolumner:
  •Produkt
  •Rest
  •Mottaget
  •Plats
 4. Stäng fönster
  Stänger fönstret och avslutar godsmottagningen.

 Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.