Uppsättning och användning av betalterminal
 • 04 Apr 2024
 • 1 Minut att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Uppsättning och användning av betalterminal

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Installation och användning av betalterminal

Om du redan har anslutit terminalen till Internet och kassasystemet kan du gå till följande hjälpartikel för felsökningshjälp på din terminal.

V400M

Menyfunktioner: Betalningsmeny

Tryck på 8 följt av enter-knappen (grön cirkel) för att öppna betalningsmenyn

 1. Totala
  Visar det totala antalet transaktioner som terminalen initierades från
 2. Historia
  Klicka här för att se de senaste transaktionerna. Här kan du kontrollera om en transaktion är godkänd eller inte

Menyfunktioner: Inställningar

Tryck på 9 följt av enter-knappen (grön cirkel) för att öppna inställningsmenyn.

 1. Information om enheten
  Visar modell, serienummer, programvaruversion, konfigurationsversion, IP-adress och återförsäljarkonto (butikskontonamn hos förvärvaren)
 2. Nätverk
  - Överblick
  - Trådlöst nätverk
  - Blåtand
  - Mobil
 3. Mjukvara
  Kontrollera versionsnumret och ladda ner eventuella uppdateringar
 4. Konfig
  Kontrollera konfigurationsversionen och ladda ned eventuella uppdateringar
 5. Diagnostik
 6. Ström
  Här kan du stänga av eller starta om terminalen

Hur man ansluter terminalen till nätverket

Här är stegen för att ansluta betalterminalen till internet

 1. Anslut terminalen till strömmen med laddningskabeln
 2. Slå på terminalen genom att hålla ned knappen med grön cirkel (enter) och vänta tills den är på 
 3. Tryck på 9:orna och sedan på enter-knappen  
 4. Tryck på Nätverk (Tryck inn pinkod) och sedan på Wi-Fi
 5. Tryck på + i det nedre högra hörnet av skärmen för att öppna nätverksmenyn
 6. Ange ditt nätverkslösenord och tryck på enter 
 7. För att kontrollera att du är ansluten till nätverket ska det finnas en grön prick längst ner på wifi-symbolen (till höger om nätverksnamnet) 
 8. Betalterminalen är nu redo att anslutas till kassasystemet

Så här ansluter du terminalen till kassasystemet

 1. Tryck på terminalsymbolen till höger om databoxens översta fält.
 2. Leta reda på terminalen i översikten och tryck på "Anslut till terminal".
 3. Tryck på "Anslut till terminal" på önskad terminal. 

När terminalsymbolen i det övre fältet är grön är terminalen ansluten och redo att användas.

Felsökning av terminalen

Se följande hjälpartikel om du får problem med terminalen.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.