Tillverkare och leverantör
 • 19 Apr 2024
 • 1 Minut att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Tillverkare och leverantör

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Tillverkare kan läggas till i kontrollpanelen, där du sedan kan koppla produkterna till dessa i efterhand.

Så här lägger du till en ny tillverkare

Om du vill lägga till en ny tillverkare går du till Kontrollpanelen >produkter > tillverkare. 

Tryck sedan på Ny tillverkare. 

Fyll i den information du vill lägga till i tillverkaren.

De olika fälten har olika funktioner:

 • Tillverkarens namn
  Visar kunden som tillverkade produkten
 • Tillverkarens webbadress
  Gör det möjligt för kunden att besöka tillverkarens webbplats
 • Text som beskriver tillverkaren
  Visas som information högst upp på sidan när kunden väljer att se produkter från en specifik tillverkare
 • Meta titel
  Visas som rubrik ovanför den beskrivande texten. Visas även i webbläsarens namnlist
 • Meta beskrivning
  Gör det lättare för Google och andra sökmotorer att hitta dina sidor genom att söka. Använd därför ord som potentiella kunder kan söka på i Google eller andra sökmotorer  för att hitta dina produkter
 • Tillverkarens logotyp
  Visas på produktsidor

Hur är det med leverantörerna?

Som du säkert har märkt finns det ett fält för leverantörer på tillverkarsidan. Kort sagt är en leverantör den som levererar produkterna till den relevanta tillverkaren.

Till exempel kan Mammut vara tillverkare, medan Acendy Sports Equipment kan vara din leverantör av Mammut.

Om du vill lägga till leverantörer går du till Produkter > Leverantörer.

Här kan du ange nya leverantörer genom att trycka på + Ny leverantör


Det viktigaste att ange här kommer att vara vilken tillverkare denna leverantör levererar. På bilden ovan har vi kopplat Acendy Sports Equipment till tillverkaren Mammut. Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.