Leverantörsinställning
 • 16 Apr 2024
 • 5 Protokoll att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Leverantörsinställning

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Article Summary

För att kunna använda Mystores modul för inköp och mottagning måste butiken vara uppsatt med leverantörer och tillverkare.

Introduktion till video

Först - vad är leverantör och tillverkare?

Tillverkaren, även kallad varumärke, är tillverkaren av varan. Till exempel är Apple tillverkaren av iPhone.
Leverantör, även kallad återförsäljare, är det företag som säljer varan till dig och ditt företag.
Du kan till exempel köpa varor från tillverkaren Apple från leverantören Elgiganten, Dustin etc.

Leverantörer med flera tillverkare

En leverantör kan ha flera tillverkare. Från leverantören Elgiganten kan du till exempel köpa varor från tillverkare som Apple, Samsung, LG, Bosch etc. 

 • Elgiganten (leverantör)
  • Samsung (tillverkare)
  • Apple (producent)
  • LG (producent)

Tillverkare med flera olika leverantörer

Ofta kan samma tillverkare köpas från olika leverantörer. Ta till exempel iPhone, denna kan handlas från både Elgiganten och Dustinkanske har varje leverantör olika pris för samma vara.

 • Elgiganten (leverantör)
  • Apple (producent)
 • Dustin (leverantör)
  • Apple (producent)

Inställning i Acendy

För att varor ska kunna köpas via inköpsmodulen i Acendy måste produkten vara ansluten till minst en leverantör. 

På listan över leverantörer kan du välja vilka tillverkare varje leverantör förhandlar om.
När du har gjort det kan du leta upp alla artiklar som är relaterade till de olika tillverkarna i inköpsordern för den leverantör du väljer. 

Vissa köper sina varor direkt från tillverkaren. T.ex.: ditt företag har ett avtal med Apple och köper iPhone direkt från dem.
Sedan måste man skapa Apple som leverantör och som tillverkare och sedan koppla ihop dessa med varandra.

Uppsättning av leverantörer

Under "Produktkatalog" ser du ett nytt alternativ: "Leverantörer".
Här måste leverantörer etableras som är kopplade till tillverkare/varumärken.

OBS! Leverantörer är ett krav för att få använda inköp/mottagning. Om du inte har leverantörer kan du inte skapa inköpsorder.

Hantering av restprodukter
Om butiken tidigare har använt resthantering och sedan satt upp leverantörer kan detta återanvändas i modulen för inköp och mottagning.


Här fyller du i relevant information som "Leverantörens namn" och väljer vilken tillverkare/varumärke leverantören ska kopplas till. Leverantörens e-postadress är den e-postadress som kommer att ta emot inköpsorderna.


För att säkerställa att produkter beställs från rätt leverantör är det viktigt att varje tillverkare/varumärke endast är knutet till en leverantör.
Om du har flera leverantörer väljer du den du använder mest. För de andra leverantörerna kan du åsidosätta om det behövs.
Vi presenterar detta längre ner på sidan.

Kunder kan nu beställa artiklar från tillverkare som är kopplade till en leverantör, även om dessa artiklar är slut i lager.
Dessa ordrar kommer automatiskt att köpas eller reserveras på en redan befintlig inköpsorder. Du kan läsa mer om detta här.

För att få information om status för produktraderna måste "Visa produktlinjer/tillverkare" vara markerad.
Här är ett exempel på en ordning:

Åsidosätt leverantör på produkt

En tillverkare kan endast anslutas till en leverantör. Om en tillverkare är ansluten till flera leverantörer går det inte att urskilja var en automatisk inköpsorder ska skapas.

Då fler vill beställa samma produkt/tillverkare från flera olika leverantörer, ofta. På grund av pris eller urval har vi gjort det möjligt att åsidosätta leverantörsval på produktnivå. 

I exemplet nedan använder vi Samsung för att illustrera hur detta hänger ihop.


←Butiken är inrättad för att tillverkaren Samsung ska beställas från leverantören "Elgiganten". Detta gäller i 99 % av fallen.

Butiken, å andra sidan, har fått ett bättre erbjudande på en specifik produkt från en alternativ leverantör och vill bara beställa denna produkt från leverantören "Dustin".

Inne i produkten kan butiken välja att åsidosätta vilken leverantör den ska beställas från. 

 
↓ Här ser vi att tillverkaren "Samsung", och produkten, automatiskt har tilldelats "Elgiganten" som leverantör, men du har möjlighet att åsidosätta om du vill beställa produkten från en alternativ leverantör.

Felmeddelande för flera leverantörer

Om en tillverkare är ansluten till flera leverantörer visas ett meddelande på produktkortet med en lista och länk till varje leverantör så att du enkelt kan rensa upp det: 

 

Överförsäljning med "Avancerad lagerstyrning" aktiverat

Med Avancerad lagerstyrning installerat i din webbutik kan du bestämma vad som händer när en kund köper en produkt som är slut i lager. Här kan du tillåta, eller inte tillåta, överförsäljning, ändra status, text etc. Dessa kallas lagergrupper. 

Om ditt företag använder "Avancerad lagerstyrning" och har tillverkare och produkter från samma leverantör som både kan översäljas och inte översäljas, är det viktigt att valet av överförsäljning på leverantörskortet är satt till "Nej" så att lagergrupperna styr vilka produkter som kan, och inte kan, översäljas.


Exempel:
Leverantören "Bookseller1" förhandlar fram en bok som ska översäljas och en annan bok som inte ska översäljas. Två lagringsgrupper skapas sedan. en som tillåter överförsäljning och en som inte tillåter överförsäljning. I det här fallet är det viktigt att leverantören, Bookseller1, har inställningen "Ska överförsäljning av produkter från den här leverantören kompenseras" inställd på Nej.

Vad händer om alla produkter ska bli översålda?
Om alla tillverkare/produkter från en leverantör ska översäljas behöver du inte ta med denna regel i lagergruppen och kan därmed ställa in inställningen på leverantörens till Ja.

Viktig! Om leverantören är inställd på att kunna överförsälja och sedan skapar en lagergrupp som inte tillåter överförsäljning, kommer den lagergruppen inte att ha någon effekt.

Vad händer om inga produkter ska översäljas?
Om ingen av tillverkarna/produkterna från en leverantör ska översäljas behöver man inte ta med denna regel i lagergruppen och kan därmed ställa in inställningen på leverantören till Nej.
Då måste man också se till att ingen av produkterna har en lagergrupp som tillåter överförsäljning.

Produkten är översåld även om lagergruppen inte tillåter det, vad är fel?
Om du upplever att en produkt är översåld trots att lagergruppen säger "Jagtillåter inte överförsäljning" beror det troligen på att leverantören är inställd på att tillåta överförsäljning. Kontrollera i leverantörens konfiguration att stödet är inställt på "Nej".

Översikt över produkter utan lagergrupper

På förstasidan hittar du en översikt över produkter som saknar lagergrupper.
Under fliken "Checklista" ser du länken "xx% av produkterna är kopplade till en lagergrupp". Klicka på denna för att se en lista över alla produkter utan lagergrupper.

Associera lagergrupper 

Har du många produkter som behöver kopplas till lagergrupper går det att göra det via import eller massändring.

Överförsäljning utan "Avancerad lagerstyrning" aktiverat

Om du inte har "Avancerad lagerstyrning" aktiverat är det inställningarna på leverantörskortet som avgör vad som ska översäljas.
Det kommer då inte att vara möjligt att skilja mellan överförsäljning per produkt, endast per leverantör.

Om du vill översälja produkter från en leverantör ställer du in fältet "Ska överförsäljning av produkter från denna leverantör restnoteras" till "Ja". Om du inte vill översälja produkter från leverantören ställer du in fältet på "Nej". 

 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.