Reservationer och tilldelningar
 • 16 Apr 2024
 • 2 Protokoll att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Reservationer och tilldelningar

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Article Summary

Vad är bokningar?

Om en post på en order är kopplad till ett köp kallar vi det för en reservation.
Reservationer skapas genom överförsäljning, men kan också skapas manuellt vid behov. 

Tack vare reservationer vet du alltid hur många av den beställda kvantiteten som är tillgängliga för försäljning. Dessutom kan du med reservationerna uppdatera associerade order när inleveranser görs på en inköpsorder och artikeln kommer in i lager.

Behandla beställningar med reservationer

Om du försöker bearbeta en order där en eller flera radartiklar har befintliga reservationer öppnas ett fönster där du måste bestämma om reservationerna ska behållas eller släppas.
Om du väljer att behålla reservationerna riskerar du att beställningen ändrar orderstatus vid mottagandet av varorna. 

Reservationer på radartiklar i anskaffning

Reservationer på produktrader innebär att varan är översåld i en order och därmed tillhör den ordern, eller att någon manuellt har valt att reservera varan vid köptillfället.
Poster med reservationer indikeras med en grön cirkel som visar antalet reservationer på radposten.


Om du klickar på ikonen visas en lista över alla beställningar som reserverar varan och hur många reservationer som hör till varje beställning.
Varje order i översikten är en länk så att du kan klicka dig direkt in på den aktuella ordern.

För att ta bort reservationen kan du klicka på krysset i översikten.
Om du tar bort reservationen innebär det att ordern inte längre är kopplad till ett köp. Beställningen kommer då inte att uppdateras vid mottagandet av varor. 

Manuell bokning/tilldelning

Om du vill associera en orderrad utan reservation med ett inköp, eller flytta reservationen mellan inköpsorder, är detta möjligt via funktionen för manuella reservationer. 

Till vänster om en orderrad utan förbehåll hittar du en knapp med alternativet "Reservera för köp".
Med detta kan du välja att associera orderraden med en befintlig inköpsorder eller skapa en helt ny inköpsorder.

Detta är särskilt användbart om du har äldre radartiklar som du vill associera med inköp i den nya modulen, eller om du vill flytta reservationen till en annan inköpsorder.

Frisläpp reservation

Om orderraden redan är reserverad i en inköpsorder kan du enkelt släppa denna reservation genom att klicka på krysset till höger om inköpsnamnet och sedan bekräfta valet.

När orderraden har släppts kan den reserveras manuellt om det behövs.

Du kan också frisläppa reservationen från inköpsordern. Se punkt ovan.

Flytta bokning

Om du vill flytta reservationen till en annan inköpsorder kan du göra detta utan att först behöva släppa reservationen.
Klicka på menyn (tre punkter) och välj flytta bokning. Välj sedan bland tillgängliga köp eller skapa ett nytt.

Flytta alla reservationer

Om du vill flytta alla funktioner från en inköpsorder till en annan kan det göras via inköpsordern. Läs mer här →

Reservationer från kassasystem

Om din butik använder Acendy kassasystem kommer överförsäljning därifrån också att leda till köp.
Med andra ord; Om du säljer en vara i POS (kassasystem) som inte finns i lager kommer detta också att betraktas som en överförsäljning och det kommer att leda till köp.
Detta kan vara problematiskt av två skäl: 

 1. Då man inte får sälja en produkt (ta kontant betalning) förrän varan kan levereras/skickas till slutkunden
 2. Bokningarna kan göras så att orderstatusen uppdateras vid mottagandet. I värsta fall riskerar du att behandla en POS-order två gånger.

Hur man hanterar det
Från och med nu är det inte möjligt att stänga av överförsäljning från POS. Om du väljer att översälja kommer det att kopplas till inköp.
Det är bäst att aktivera "Meddelande om överförsäljning" i kassasystem-appen så att säljaren meddelas om du är på väg att sälja en vara som inte finns i lager. Då har du möjlighet att korrigera lagret innan försäljning, eventuellt korrigera lager och reservation efter försäljning. 

Video recension

 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.