Kolumner i produktöversikten
  • 19 Apr 2024
  • 1 Minut att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Kolumner i produktöversikten

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Article Summary

Med funktionen kan du anpassa visningen av kolumner i produktöversikten.

Visning

Vyn har ett standardurval av kolumner för att göra det enkelt att få en överblick. Dessa kolumner kan anpassas individuellt efter behov.
För att anpassa vyn, klicka på knappen "Visa" till höger i översikten.

Kolumnval och justering

När du klickar på knappen "Visa" öppnas ett nytt fönster där vyn kan anpassas.
Fönstret är uppdelat i två där du till vänster ser de tillgängliga kolumnerna och till höger valda kolumner.
När du hittar en kolumn som du vill visa markerar du den genom att klicka en gång och sedan klicka på "Lägg till".
Detta kommer att placera kolumnen längst ner i "Vald". Placeringen kan justeras med hjälp av pilknapparna i mitten.

Om du vet vilken kolumn du letar efter kan du enkelt söka efter den.
Sökningen finns högst upp på både vänster och höger sida. 

När du är nöjd med de valda kolumnerna klickar du på den gröna knappen "Välj". 

Vyn kan justeras och anpassas när som helst.

Tips! Om du vill spara lite tid dubbelklickar du på den kolumn du vill markera för att lägga till den i markerade kolumner.

Visa varianter

Med massändring kan du bara ändra värden på större produkter, så varianter visas inte som standard.
Om du vill se varianter, t.ex. om du vill se lagerantal, kan du enkelt slå på "Visa varianter".

Visa bilder

För att göra det ännu enklare att hitta rätt produkt kan du välja att visa produktbilder. 

Slå på reglaget för "Visa bilder" för att visa produktbilder. Produkter som inte har en produktbild kommer att ha en standardillustrationsbild.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.