Presentkort
  • 26 Apr 2024
  • 1 Minut att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Presentkort

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Med denna funktion kan du erbjuda presentkort till dina kunder. Dessa kan säljas och användas både i webbutiken och i kassasystemet.

Hur används presentkort?

För att börja sälja presentkort måste presentkortet först skapas som en produkt i din kontrollpanel. Presentkortet skapas som en vanlig produkt, med namn, beskrivning och bild. Sättet att se till att denna produkt beter sig som ett presentkort är via så kallade taggar. Taggen som ska sättas på presentkortet heter Giftcard. Värdet skall sättas till 1  

Se bild ⬇️

När taggen läggs till och produkten skapas kommer presentkortet att visas som en produkt i din webbutik. När en kund köper ett presentkort skickas automatiskt ett e-postmeddelande ut med en PDF-fil som innehåller rabattkoden som mottagaren av presentkortet kan använda när han eller hon handlar i din butik.

Gör gärna ett testköp för att se hur presentkortet som skickas till kunden ser ut.

Presentkort i kassasystemet

Presentkortet kan även säljas från kassasystemet, då skrivs presentkortet ut som ett kvitto som kan scannas direkt om du har en streckkodsläsare. Om du inte har en streckkodsläsare kan presentkortet användas genom att ange den 13-siffriga koden som värdebevis.

Översikt och redovisning

Du hittar en översikt över sålda och använda presentkort under Rapporter > skuld i din kontrollpanel.

Viktig information gällande kreditering av beställningar delvis betalda med presentkort

Beställningar som delvis betalas med presentkort kommer inte att kreditera beloppet tillbaka till presentkortet, anledningen till detta är att systemet inte tar hänsyn till vad som betalas med presentkort och inte.
Om du har en beställning som delvis betalas med presentkort och behöver kreditera denna, vänligen kontakta vår kundtjänst.Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.