Orderstatus som reserverar artiklar
  • 26 Apr 2024
  • 1 Minut att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Orderstatus som reserverar artiklar

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Välj vilka orderstatusar som reserverar artiklar

Efter att "Lagerhantering med historik" har installerats i butiken får du ytterligare ett val i inställningen av orderstatus (Konfiguration > Inställningar > Orderstatus) som heter "Orderstatus som reserverar produkter".

Reservation av varor innebär att det finns artiklar som har dragits från webbutikens lager, men som fortfarande finns på hyllan i lagret, eftersom beställningen inte har behandlats.

Varför ska poster reserveras?

Kort sagt, alla beställningar där kunden har lagt en beställning, utan att beställningen har slutförts (skickats/fakturerats) måste reservera produktrader. 

Det är först när en kund tar emot artikeln och en faktura skapas som reservationen ska tas bort och artikeln istället dras från lagret.

Exempel på orderstatus som ska reservera artiklar

Alla orderstatusar från det att beställningen anländer till webbutiken tills beställningen behandlas bör reservera varorna på beställningen. Detta kan till exempel vara Obehandlat, Under bearbetning, Redo för packning. Så snart orderstatusen ändras till den status som slutför ordern ska reservationen tas bort. 

Orderstatus som inte ska reservera artiklar

Orderstatus som Avbruten, POS, Returnerad och Levererad/Skickad bör inte reservera artiklar eftersom dessa orderstatusar indikerar att beställningen antingen har slutförts eller returnerats. 

Exempel

1: Du får en beställning i webbutiken, standardorderstatus för nya beställningar är Inte behandlad. En reservation skapas automatiskt på artikelraderna

2: Nästa steg för dig är att behandla beställningen. Orderstatusen ändras till Pågår. Våra rader har fortfarande statusen reserverad eftersom beställningen fortfarande behandlas av dig.

3: När beställningen är packad ska den skickas till kunden. Orderstatus ändras till Skickad och faktura skapas via t.ex. Klarna. Reservationen tas nu bort automatiskt eftersom statusen Slutförd/Levererad order inte ska reservera artiklar.


Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.