Orderhantering med inköpsmodul
  • 16 Apr 2024
  • 1 Minut att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Orderhantering med inköpsmodul

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Article Summary

När modulen har aktiverats kommer artikelrader i orderbearbetningen att ha ett uppdaterat gränssnitt.

Inställningar för lagerstatus

För att anskaffningsmodulen ska fungera som avsett är det viktigt att inställningarna Kontrollera lagerstatus vid handel och Minska lager vid handel båda är inställda på Ja.
Om dessa är satta till Nej kommer systemet inte att kontrollera lager, vilket i sin tur innebär att det tolkar lagerstatus 0 och all försäljning av varor kommer att associeras med inköp, även om de är inventerade.

Inställningarna finns under Konfiguration > Generellt > lagerstatus

Vad betyder status och taggar?

Inköpsorder

När en artikel är översåld kommer du att kunna se på ordern vilka inköpsorder artikeln finns i, samt status för varje inköpsorder.

I exemplet nedan ser vi att artikelraden har taggats som Inköpsorder, vilket talar om för oss att den har lagts till i en inköpsorder. Vidare ser vi att artikeln finns i inköpsordern "PO-NNA-00028" med statusen "Utkast". Det innebär att artikelraden finns i en inköpsorder som ännu inte har skickats till leverantören. 

Beordrats

Om en artikel som redan har beställts från leverantören är översåld kommer radartikeln automatiskt att ställas in på beställd. Vid mottagandet av inköpsorder kommer denna order och artikelraden att uppdateras och taggen ändras till "Mottagen".

I exemplet nedan ser vi att artikelraden har taggats Beställd, detta talar om för oss att artikeln redan fanns i en inköpsorder som har skickats till leverantören men inte tagits emot till lager. Vi tittar också på statusen för inköpsordern, som är "Levererad".

Mottaget

När en artikel som beställts på en inköpsorder tas emot till lager ändras taggen till "Mottagen". Den är sedan redo att skickas till kunden. Eftersom inköpsordern sedan stängs visas den inte på artikelraden.

Flera köp på samma post

En radartikel kan innehålla flera inköp beroende på kvantitet. Om en kund till exempel beställer 3 stycken av samma artikel, varav 1 artikel redan är beställd från leverantören, kommer inställningen att se ut så här: 

Här ser vi också att det förväntade leveransdatumet visas, så länge datumet är inställt på inköpsordern.

 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.