Inställningar i inköpsmodulen
  • 16 Apr 2024
  • 1 Minut att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Inställningar i inköpsmodulen

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Article Summary

Upphandlingsmodulen har ett antal inställningar som gör upplevelsen bekväm och mer användarvänlig.

Under "Inställningar" i sidomenyn hittar du både användarinställningar och globala inställningar.

Användarinställningarna är unika för varje användare i Kontrollpanelen medan de globala inställningarna gäller för hela modulen, oavsett vilken användare det är. 

Användarens inställningar

Status

Välj vilka statusar som ska visas som standard i inköpsorderöversikten. Välj mellan en, flera eller alla statusar.

Antal per sida

Välj antalet rader som ska visas som standard i inköpsorderöversikten.
Välj mellan 15, 25, 50, 100 och 150. 

Orderstatus slutförda beställningar

Tack vare reservationer kan du automatiskt flytta beställningar som väntar på varor och blir kompletta som ett resultat av mottagandet. Med den här inställningen kan du ställa in vilken orderstatus som ska vara standard för slutförda order. Kom ihåg att du kan åsidosätta detta vid varje mottagning.

Visa produktsökning längst ner?

Här kan du välja om produktsökningen ska visas ovanför eller under artikelraderna i en inköpsorder.

Om alternativet är aktiverat kommer produktsökningen att finnas längst ner. Om det inte är aktiverat kommer produktsökningen att läggas till högst upp på artikelraderna.

Format för bifogade filer vid leverans till leverantör

Upphandlingsmodulen stöder sändning av PDF, XLSX och CSV. Med den här inställningen kan du definiera vilket format som ska vara standard. Detta kan också ändras per utskick. 

Sortering av radobjekt

Här kan du välja om tillagda rader med varor ska läggas till högst upp eller längst ned på en inköpsorder.
Alternativet "Nyaste till äldsta" kommer att placera nya produktlinjer högst upp i översikten. Alternativet "Äldst till nyaste" kommer att placera de senaste produktlinjerna längst ner i översikten.

Globala inställningar

Orderöversikt i CSV

Visar vilka order och kvantiteter av artiklar de väntar på under varje radartikel i CSV till leverantören.

Visa pris i bilagor

Om det är aktiverat kommer priset på artikeln att inkluderas i PDF/CSV-filen som skickas till leverantören. 

Avsändarens e-postadress

Den e-postadress som visas som avsändare på inköpsordern. Kan också åsidosättas per inköpsorder.

Inkluderad frakt i summering

Om inställningen är inställd på att inkludera fraktkostnad i summeringen av kostnaden, kommer det att påverka den totala kostnaden och den beräknade vinsten.
Fraktkostnaden påverkar inte den totala produktmarginalen.
Valutan på frakt följer också valutan på köpet, så om du har inköp i EUR kommer frakten också att fyllas i inom EU.


Kom ihåg att spara!
När du har gjort ändringar måste du spara dessa med knappen i det övre högra hörnet. 

Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.