Import/Export Produkt CSV
 • 16 Apr 2024
 • 10 Protokoll att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Import/Export Produkt CSV

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Ett bulkbearbetningsverktyg för produkter, du kan bland annat uppdatera priser, ändra produktbeskrivningar och lägga till varianter.

Om appen

Med den här appen får du möjlighet att importera och/eller exportera din produktkatalog från din kontrollpanel.
Med det här verktyget kan du både skapa och redigera produkter.

 • Importera lagerstatus är ett enkelt verktyg som du kan använda när du har en fil med två kolumner. "Artikelnummer" och "Lagerstatus". Det kan vara både enskilda produkter och varianter, det här verktyget kommer att sätta lagerstatusen på rätt plats.
 • Importera/exportera produkt-CSV är det fullfjädrade verktyget som låter dig skapa och uppdatera dina produkter. 

Filtyper som stöds är .csv, .xls och .xlsx

Import

Vid första användningen rekommenderar vi att du gör en export av din produktkatalog som du kan arbeta med innan din första import.

Låter dig följa en guide för att ladda upp en fil för att importera och länka datafälten i den här filen till produkterna i din butik.
Här har du möjlighet att återanvända mallar från tidigare importer som i praktiken återanvänder länken i de fält du angav när du sparade mallen i fråga.

Steg 1:
Ladda upp XLS/CSV-filen du vill importera. 

Ett tips när du arbetar är att ta bort alla kolumner som inte är nödvändiga, det gör det lättare att koppla kolumner till varandra och gör det lättare att arbeta med i själva filen.

Steg 2:
Du har följande fält.

 •  Välj importmetod: Här har du följande alternativ: "Uppdatera endast befintliga produkter" och "Uppdatera befintliga och skapa nya produkter".
 • Tidigare sparade importmallar: Du kan välja om du vill länka fälten manuellt eller återanvända en mall som du har sparat från en tidigare import.
 • Välj språk för importfilen: Om du har flera språk installerade i din butik kan du välja vilket språk importen ska gälla för.
 • Associera kolumner: Här väljer du först om denna kolumn ska importeras med hjälp av bockrutan till vänster, sedan väljer du vilken kolumn i Acendy-databasen den ska länkas till.

Steg 3:
I det här steget kan du kontrollera importen innan den startar.
Du kan också spara en importmall genom att trycka på "Spara importinställningar?", vilket är mycket användbart om du behöver importera flera filer med liknande struktur.

Importera historik

På den här sidan visas tidigare importer som har gjorts via appen.
Varje import visar status, eventuella fel och datum.

Du kan klicka på eventuella fel för att se vilka rader som har misslyckats och varför.

Export

Med den här tjänsten kan du enkelt exportera alla produkter i din webbutik.

OBS! För onlinebutiker med många produkter kan det ta lite tid att generera exportfilen.
Medan den genereras kan du göra andra saker på Kontrollpanelen.

Exportera historik

På den här sidan visas tidigare exporter som har gjorts via appen.
Varje export visar status, eventuella fel, datum och knappen "Ladda ner" så att äldre exporter kan laddas ned igen.

 

Skapa produkter med varianter

Vid import av varianter ska varje variant ha en egen rad i dokumentet.
Sättet vi kopplar samman varianter till en produkt är genom att använda ett artikelnummer för produkten och ett unikt artikelnummer för varje variant. 

ArtikelnummerArtikelnummer (basprodukt)

101-1

101
101-2101
101-3101
101-4101

"Artikelnummer" beskriver variantens artikelnummer, "Artikelnummer (basprodukt)" beskriver produktens artikelnummer. 

Variantens namn och värde måste definieras i separata kolumner. I importverktyget heter dessa "Produktvariantnamn" och "Produktvariantvärde".

Det är vanligt att filer från andra system bara har 1 kolumn för variantvärdet. I stället för kolumnen kan rubriken "Produktvariantvärde 1" heta "Storlek". Detta måste omvandlas till exemplet ovan innan det importeras till Acendy.

Du kan importera upp till 3 varianter per produkt. När du har mer än en variant blir kombinationen av dessa varianter ett artikelnummer.

Liten tröja i blå färg har artikelnummer 101-1, Liten tröja i röd färg har 101-5. Eftersom artikelnummer kan vara vad som helst kan vi använda 101-s-blå och 101-s-röd istället. 

Kolumnen du har för pris måste vara lika med alla rader på en produkt. Om du importerar varianter med olika priser behöver du ytterligare en priskolumn.

Försäljningspriset är alltid 100. Detta beror på att detta beskriver priset på produkten, inte ett pris för varje variant. När varianterna ska ha olika priser använder vi kolumnen "Tilläggsavgift för produktvariant 1". En tröja i medium kostar £120, £140 osv. Både försäljningspriset och tillägget är exkl. moms.

Om du importerar både produkter med varianter och utan varianter samtidigt kan du följa exemplen ovan, men produkterna utan varianter ska då ha samma information i "Artikelnummer" och i "Artikelnummer (Basprodukt)". Detta är inte nödvändigt om du bara importerar produkter utan varianter.

Kolumner som kan importeras

 • Produkt-ID
Importverktyget förlitar sig på artikelnumret eller produkt-ID:t för att veta vad som ska skapas eller uppdateras.

Produkt-ID är ett nummer som bara finns i din Mystore-butik. Du kan inte använda produkt-id för att importera nya produkter eftersom du inte kan bestämma vilket id en produkt ska ha.
 
Produkt-ID är bra att använda om du behöver uppdatera något som redan finns i din butik och du börjar detta jobb med att ta ut en export från butiken. 
 • Artikelnummer
  Importverktyget förlitar sig på artikelnumret eller produkt-ID:t för att veta vad som ska skapas eller uppdateras.

  Artikelnummer är användbara när du skapar nya produkter, eller om du behöver uppdatera dina produkter genom en fil du får från en leverantör etc. Dessa innehåller vanligtvis inte produkt-ID:t.

  Om du importerar en rad som inte innehåller artikelnummer eller produkt-ID skapas en ny produkt utan artikelnummer.

  Max 32 tecken i artikelnumret.
 • Namn
  Produktnamn.
 • Beskrivning
  Beskrivningen kan vara lite besvärlig att arbeta med i en importfil. Om du exporterar en fil där beskrivningar redan finns på plats kommer du att se att den kommer med en del html-kod och kolumnen kan i allmänhet innehålla en enorm mängd data. Du kan skriva beskrivningen rakt fram med vanlig text, då kommer detta att visas på produkten utan formatering.

  Om du bara behöver uppdatera produktbeskrivningar kan du göra detta genom att importera en fil med 2 kolumner. Artikelnummer/ProduktID och produktbeskrivning.
 • Inköpspris
  Produktens pris exklusive moms.
  Alla decimaler skrivs med punkter, inte kommatecken.

  Om du bara behöver uppdatera inköpspriser kan du göra detta genom att importera en fil med 2 kolumner. Artikelnummer/Produkt-ID och inköpspris.

  Om du vill uppdatera inköpspriset för varianter måste följande fält inkluderas i importfilen:  Produktnr, Produktvariantkombination, Artikelnummer och inköpspris 
 • Försäljningspris (exkl. moms)
  Produktens pris exkl. moms.
  Alla decimaler skrivs med punkter, inte kommatecken.

  Om du bara behöver uppdatera inköpspriser kan du göra detta genom att importera en fil med 2 kolumner. Artikelnummer/Produkt-ID och försäljningspris (exklusive moms).
 • Erbjudandets pris
  Med detta kan du importera det nya erbjudandepriset för produkten. Det importerade priset måste vara exklusive moms.

  Observera: om produkten inte redan har ett erbjudandepris måste statusen också importeras för att försäljningspriset ska kunna importeras. 
 • Status för erbjudande
  Detta ställer in om erbjudandet är "Aktiverad (på)" eller "Inte aktiverad (av)".
  Statusen kan definieras på följande sätt: 
  Aktiverat
  Kan definieras på något av följande sätt:
  Inte aktiverat
  Kan definieras på något av följande sätt:
  10
  AktivInaktiv
  AktiveratInaktiverad
  Av
 • Erbjudandet upphör
  Det datum då erbjudandet ska avslutas. Formaterad på följande sätt:
  ÅÅÅÅ-MM-DD (2023-02-16)
 • Produktvikt (gram)
  Produktens vikt i gram. Accepterar inte decimaler.

  Om du bara behöver uppdatera inköpspriser kan du göra detta genom att importera en fil med 2 kolumner. Artikelnummer/Produkt-ID och vikt.
 • Engångslager
  Butikens lager. Om du har lagerhistorik eller lager aktiverat i din butik har du 2 val när du importerar en fil: Disponibelt lager och Fysiskt lager. Om så är fallet rekommenderar vi att du importerar till det fysiska lagret. Disbonible inventory i det här fallet är lagerstället minus reserverade artiklar.

  Om du bara behöver uppdatera inköpspriser kan du göra detta genom att importera en fil med 2 kolumner. Artikelnummer/produkt-ID och tillgänglig/fysisk lagring.
 • Mervärdesskatt (moms)
  Detta kan skrivas på tre olika sätt:

  Som anges i kontrollpanelen (skatteklass), t.ex. moms 25, alternativt kan du skriva 25% eller bara 25.

  Om du ändrar momskoden på en produkt kommer försäljningspriset inkl. moms att ändras i fortsättningen.
 • Kategori
  Namnet på den kategori där produkterna ska läggas till.
  Om du skriver en kategori/kategorisökväg som inte finns kommer denna att skapas vid import.

  Formatering:
  Huvudkategori/Underkategori/Underkategori2

  Du kan placera produkten i flera kategorier genom att dela upp de olika kategorisökvägarna med semikolon.
  Ex: Skor/damskor/sneakers; Skor/herrskor/gymnastikskor; (Här kommer produkten att hamna i 2 olika kategorier)

  Varje kategori får innehålla högst 32 tecken. Om en av kategorierna i sökvägen du importerar har fler än detta riskerar du att förstöra din kategoristruktur.
 • URL för kategoribild
  Här kan du ange filnamnet på bilden som ska associeras med kategorin. Till exempel bilde.jpg
  Appen tillåter inte att du laddar upp bilder, dessa måste laddas upp via kontrollpanelen.
 • Streckkod (GTIN)
  Produktens streckkod, 13 siffror.
 • Ursprungsland
  Det land där produkten tillverkas.
 • Producent
  Den tillverkare som produkten ska kopplas till. Om du skriver en tillverkare som inte finns kommer denna att skapas genom import.
 • Bild URL 1-8
  Här kan du ange filnamnet på den bild som ska associeras med produkten. Till exempel bilde.jpg. 
  Bilden som du anger filnamnet för måste redan ha laddats upp till arkivet eller laddats upp efter importen. Importverktyget tillåter dig inte att ladda upp bilder, detta måste göras via filutforskaren.
  Följande artikel beskriver filhanteraren

  Bilderna 2 till 8 blir underbilder.
 • Synlighet
  Avgör om produkten ska vara aktiv, dold eller inaktiverad.
  Här är det möjligt att ställa in synlighet genom att importera "Aktiv", "Dold" och "Inaktiverad" eller numret som anger statusen:
  • Aktiv = 1
  • Dold = 2
  • Inaktiverad = 0
 • Sortering
  Om du vill sortera dina produkter kan du göra det här. Detta görs med siffror, de produkter som har lägst siffror kommer först i sorteringen.
 • Skapad den
  Om det här fältet är tomt läggs det datum då du kör importen till.

  Detta fält kan användas för att "lura" systemet lite, exempel på detta är om du använder datumet för sortering, eller om du vill visa nyhetsbannern på produkten lite längre.

  Formatering: 2021-05-08 13:12:38
 • Tillgängligt datum
  Om du använder funktionen som gör det möjligt för dina kunder att förbeställa produkter kan detta användas för att ange det datum då produkten blir tillgänglig.

  Formatering: 2021-05-08 13:12:38
 • Lagerställets plats
  Var produkten finns i ditt lager, t.ex. rad- och hyllnummer. Detta kräver APP "ytterligare produktinformation".
 • Artnr leverantör
  Leverantörens artikelnummer. Detta kräver APP "ytterligare produktinformation".
 • Not
  Anmärkning om produkten. Detta kräver APP "ytterligare produktinformation".
 • Sidans titel/metatitel
  Detta är titeln som produktens sida får, om denna är tom kommer namnet på produkten att bli titeln.
 • Meta beskrivning
  Metabeskrivningen är en osynlig text som kan läggas till produkterna under SEO-fliken. Google och andra sökmotorer kan läsa denna text, men på senare år har detta nedprioriterats till förmån för produktnamn, beskrivning och andra mer relevanta områden.
 • Meta nyckelord
  Nyckelord i metatexten
 • Artikelnummer basprodukt
  Detta är artikelnumret på basprodukten/huvudprodukten om du har varianter. Detta används om du ska skapa produkter med varianter eller om du behöver uppdatera varianterna.

  Om du importerar ett artikelnummer som inte finns i butiken kommer en ny produkt att skapas, om artikelnumret redan finns kommer denna produkt att skrivas över.

  Om du gör en export ser du att kolumnerna Artikelnummer och Artikelnummer (basprodukt) är desamma för produkter som inte har varianter.
 • Produktvarianter Namn 1-3
  Här anger du variantnamn, t.ex. "Storlek"
 • Produktvariantens värde 1–3
  Här infogar du variantens värde, t.ex. "Large"
 • Produktvariant Pristillägg 1-3
  Här infogar du variantens pristillägg (exkl. moms).
  Till exempel, om storlek "Large" kostar 50,- extra, fyller du i extrapriset i tilläggskostnad.
  Kom ihåg att priserna är exkl. moms.
 • Produktvariant Inköpspris
  Här kan du ställa in inköpspriset för varianten.
 • Försäljningspris (exkl. moms) (Kundgrupp: XXX)
  Här kan du ställa in försäljningspriset för dina olika kundgrupper.
  Detta är endast tillgängligt för köp av appen "Avancerad återförsäljarlösning".
 • Fysiskt lager
  Med "Fysiskt lager" kan du importera den kvantitet du fysiskt har i lager.
  Systemet tar hänsyn till reservationer och korrigerar det tillgängliga lagret.
  Om du till exempel importerar 10 enheter till fysiskt lager och har 1 produkt reserverad i ordning, kommer själva systemet att visa tillgängligt lager som 9 enheter.

  Det innebär att du kan återställa lagret genom att importera kvantitet 0 och importen kommer fortfarande att behålla den reserverade kvantiteten så att det tillgängliga lagret är korrekt.

  Detta kan bland annat användas för manuell inventering där lagret måste nollställas först.

  Fysiskt lager är endast tillgängligt för kunder som har "Lagerstyrning med historik" installerat.

 • ID för lagergrupp
  Med detta kan du koppla produkter till lagergrupper om du har "Avancerad lagerstyrning" installerad i din butik.
 • Produkten uppdaterades senast
  Det datum då produkten senast uppdaterades.

  Formatering: 2021-05-08 13:12:38

Beräkna lagervärde

Genom att öppna exportfilen i t.ex. Excel eller Google Sheets kan du beräkna värdet på ditt lager.
Sedan multiplicerar du cellen "Inköpspris" med "Fysiskt lager" och får sedan lagervärdet för produkten. Summera sedan lagervärdet för alla produkter.
Detta ska endast göras på produkter med positiv kvantitet i "Fysiskt lager", dvs inte produkter som har minus i lager.

OBS! För att få rätt lagervärde måste alla produkter ha ett inköpspris. Detta är upp till varje butik att hålla uppdaterad.

 

Exempel på beräkning
I videoklippet (GIF) nedan har vi använt export från webbutiken och öppnat detta i Google Sheets. För att underlätta efterproduktionen har vi tagit bort flera kolumner som inte är nödvändiga för att beräkna lagrets värde. 

OBS! Videon har rubriker på engelska. Produktkostnad är "Inköpspris" och Produktlager i lager är "Fysiskt lager".

 

Import av lagergrupper

En nyligen genomförd uppdatering gjorde det möjligt att importera lagergrupper till flera produkter samtidigt.
Import av lagerställegrupper kräver att du har "Avancerad lagerstyrning" installerat och att lagerställegrupperna är inställda i förväg i kontrollpanelen. 

Steg 1: Så här hittar du ID:t för dina lagergrupper.
Gå till en produkt i din kontrollpanel > Klicka på fliken "Lagergrupper" > Välj önskad lagergrupp.
Du kommer då att se ett fält med "Grupp-ID". Detta nummer anges i exportfilen.

Import av lagerstatus

Med import av lagerstatus kan du importera och exportera en prisfil med lagerstatus för alla dina produkter.Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.