Huvud- och underkategorier
 • 18 Apr 2024
 • 1 Minut att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Huvud- och underkategorier

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Kategorier gör det lättare att hålla din webbutik tydlig och navigerbar. Du kan ställa in både huvudkategorier och underkategorier.

Så här skapar du kategorier

Huvudkategori

Steg 1: Gå till huvudmenyn > Produkter > Produkter på din kontrollpanel.

Steg 2: Klicka på "+KATEGORI".

Steg 3: Fyll i informationen om kategorin:

 • Kategorinamn: Detta blir kategorinamnet som visas i din webbutik. Kategorier kan ha samma namn, men inte samma kategori-ID.
 • Kategori-ID: Det här är en del av kategori-URL:en. Vi rekommenderar att du inte ändrar detta senare.
 • Synlighet: Välj om kategorin ska visas i din webbutik.
 • Underkategori av: Välj om kategorin ska vara en ny huvudkategori eller en underkategori till en befintlig kategori.
 • Ordning: Ange den ordning du vill ha i förhållande till andra kategorier. Använd numeriska värden från 0 och uppåt, där "0" placerar kategorin högst upp/till vänster i din webbutik.
 • Bild: Används för att illustrera kategorin i webbutiken.

Steg 4: Klicka på "Skapa ny kategori" för att skapa kategorin.

Underkategori

Nu har du skapat en huvudkategori. Du kan nu välja att lägga till produkter i huvudkategorin eller skapa underkategorier för att organisera produkterna. Här är stegen för att skapa underkategorier:

 Du kan inte ha produkter direkt i en huvudkategori som har underkategorier.

En underkategori hjälper dig att strukturera kategorier som har många olika produkter. Detta gör det lättare för kunderna att hitta produkterna i webbutiken. Så här skapar du en underkategori för huvudkategorin "Herre":

Steg 1: Klicka på "+KATEGORI".

Steg 2: Ange önskat namn och ett unikt kategori-ID för underkategorin

(Kategori-ID:t genereras automatiskt och markeras med en grön bock, se till att det är unikt).

Steg 3: Välj "Underkategori till" och välj var underkategorin ska placeras.

Steg 4: Klicka på "Skapa ny kategori".

Om du skapar en underkategori i en huvudkategori som redan innehåller produkter, 
får du ett felmeddelande när du öppnar fliken. Lösningen är att flytta produkterna 
från huvudkategorin till underkategorin.

Maximalt antal underkategorier

Kontrollpanelen har inga begränsningar på antalet underkategorier, här är du fri att bygga upp produktkatalogen som du vill.
Ute i webbutiken (frontend) finns en begränsning på 3 nivåer:

 1. Huvudmeny
  1. Underkategori 1–1
   1. Underkategori 2–1
  2. Underkategori 2–1
   1. Underkategori 2–2
   2. Underkategori 2–3

Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.