Flytta reservationer till en annan inköpsorder
 • 16 Apr 2024
 • 1 Minut att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Flytta reservationer till en annan inköpsorder

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Article Summary

Flytta alla bokningar

Att flytta reservationer kan antingen göras individuellt på en order eller bulkvis från en inköpsorder.

Varför flytta bokningar?
Föreställ dig ett scenario där du översäljer 100 artiklar som köps in till en leverantör.
Då har objektet fått 100 reservationer. Men då meddelar leverantören att varorna inte kan levereras vid det köpet och att de måste flyttas till ett nytt köp. 

Så här gör du:

 1. Öppna inköpsordern som du flyttar från
 2. Välj radobjekt som har de reservationer du vill flytta
 3. Under åtgärder klickar du på "Flytta bokning"
 4. Du kommer nu att se ett fönster som visar alla artiklar/reservationer du vill flytta, hur många du vill flytta och vilka tillgängliga inköp du vill ha att flytta till
 5. På varje post markerar du vilket köp reservationerna ska flyttas till. Du kan välja att markera flera om reservationerna måste fördelas över flera inköpsorder.
 6. Klicka sedan på "Flytta bokningar"

Alla bokningar flyttades inte - varför?

Om du vill flytta reservationerna måste artikeln/artiklarna redan finnas i ett annat köp.
Om köpet antingen inte har ett tillräckligt högt bokat antal eller om det inte finns tillräckligt många tillgängliga reservationer kommer endast så många reservationer som är tillgängliga att flyttas. 

I fönstret för att flytta, bakom varje post står det hur många som kan flyttas.
Om du till exempel vill flytta 8 reservationer och köpet har 8 tillgängliga, kommer det att visas som 8/8 tillgängliga.

Om du däremot vill flytta 8 men köpet bara har 3 tillgängliga kommer det att visas så här: 3/8 tillgängligt.


 

 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.