Utökat leverantörsstöd
 • 16 Apr 2024
 • 5 Protokoll att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Utökat leverantörsstöd

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Article Summary

Utökad leverantörssupport ger stöd för att ansluta flera leverantörer till samma produkt. Varje leverantör kan ha ett unikt ingångspris, valuta och artikelnummer.

Översikt över leverantörer

Leverantörsöversikten hittar du i kontrollpanelen under Produktkatalog > Leverantörer.

Översikten är oförändrad jämfört med tidigare, men det finns nu stöd för att definiera leverantörens valuta, som sedan återspeglas på inköpsorder.

Du kan välja mellan alla valutor som ställts in i butiken (Konfiguration > Inställningar > Valuta):

Växelkurs

För att hitta rätt växelkurs kan du använda Google eller andra konverteringstjänster. Det är då viktigt att du konverterar rätt så att värdet blir verkligt. Om du använder Google måste du skriva 1 SEK två *önskad kurs* och inte 1 *önskad kurs* två SEK 

Nedan följer två exempel:

 

Inställning av produkt

Som tidigare har varje tillverkare en huvudleverantör. Det är denna leverantör som i första hand används för att beställa varor. 

Nytt i det utökade leverantörsstödet är att du kan koppla flera leverantörer till en produkt.
Detta görs via den nya fliken "Leverantör" inne i en produkt. 

Val av leverantör:

Varje leverantör kan ha ett unikt artikelnummer, kostnad (inmatat pris) i leverantörens valuta och valutakurs.
Kostnadsvalutan konverteras automatiskt till inköpspris i SEK baserat på produktens valutakurs.

Det är viktigt att definiera en huvudleverantör på produkten.
Som standard anges den leverantör som är kopplad till tillverkaren som huvudleverantör, men detta kan ändras per produkt. 

Huvudleverantören är den leverantör där automatisk överförsäljning kommer att placeras.
Till exempel kommer en överförsäljning av produkten nedan att kopplas till inköpsorder på leverantören "Bookseller1" eftersom den är markerad som huvudleverantör. 

 1. Leverantörens namn
 2. Leverantörens artikelnummer
  Om leverantören har ett eget artikelnummer på artikeln kan det anges här.
  Artikelnumret kommer att visas på inköpet och i PDF/CSV som skickas till leverantören.
 3. Kostnadsvaluta
  Inköpspriset för artikeln i leverantörens valuta. När du lägger till en leverantör för första gången beräknas detta automatiskt baserat på priset i NOK och den inställda växelkursen.
  Du kan ändra detta själv genom att ange en ny kostnadsvaluta.
 4. Växelkurs
  När du skapar en produkt hämtas växelkursen från den globala växelkursen i butiken.
  Detta kan ändras per produkt och kommer att förbli lagrat på produkten. Att ändra den globala växelkursen kommer inte att uppdatera produkten.
  Om produktens växelkurs skiljer sig från den globala växelkursen som ställts in i butiken, kommer det att indikeras med en "synkroniserings"-ikon. Om du klickar på den här ikonen kommer växelkursen att synkroniseras med den globala växelkursen:
 5. Inköpspris i SEK
  Kostnadsvaluta omräknad till SEK baserat på valutakursen.
 6. Huvudleverantör
  Välj vilken leverantör som ska vara huvudleverantör på den aktuella produkten.
  Huvudleverantören är den leverantör där automatiska inköpsorder genom överförsäljning skapas.
 7. Ta bort leverantör:
  Produkten måste alltid ha minst en leverantör. Det är inte möjligt att ta bort huvudleverantören.

Lägg till leverantör:

Om du klickar på "Lägg till leverantör" öppnas ett nytt fönster för att välja din leverantör.
Här ser du högst upp alla leverantörer som är associerade med den valda tillverkaren. Dessutom kan du välja att lägga till leverantörer som inte är kopplade till tillverkaren. Det gör du genom att hitta önskad leverantör i rullgardinsmenyn "Alla leverantörer" och välja den du vill ha.

Inköpsorder

När du skapar en inköpsorder på en leverantör med valuta kommer det att finnas två saker som skiljer sig från en vanlig inköpsorder:

 1. Växelkurs för hela köpet
 2. Ingående pris i valuta

Växelkurs för köpet

Till höger om kommentarsfältet, i fliken "Fler fält" har du möjlighet att ställa in växelkursen för hela köpet. Som standard används den globala växelkurs som anges i butiken.
Detta kan justeras efter behov. Justering av valutakursen kommer att påverka omräkningen till "Ingångspris NOK" i köpet, med vilket du ytterligare kan välja att uppdatera produktkortet. 

Om du ångrar en ändring av växelkursen kan du när som helst klicka på synkroniseringsknappen för att återställa växelkursen till den globala växelkursen.

Ingående pris i valuta

På varje varurad har du möjlighet att justera priset i leverantörens valuta.
Justering av inköpsordern kommer inte att påverka produktkortet om du inte vid mottagandet av varorna väljer att uppdatera inköpspriset i valuta

Att ändra ingångspriset i valuta kommer att påverka ingångspriset i SEK, vilket i sin tur kommer att påverka marginal och vinst.

Butik

Du kan lägga till produkten att köpa direkt från produktsidan.
Under fliken "Inköp" får du möjlighet att välja antal och vilken leverantör det ska läggas till.

Tabellen ovan visar vilka inköp produkten redan finns i, fördelat på alla leverantörer som produkten är ansluten till.

Manuell bokning

Genom manuell reservation, eller allokering, från ordrar ser du först alla tillgängliga köp som posten kan reserveras.
Även här kommer alla affiliate-leverantörer att visas: 

Om du från fönstret ovan väljer att skapa en ny inköpsorder måste du först bestämma vilken leverantör du ska skapa på: 

Om radartikeln är reserverad på en leverantör med en annan valuta än standardvalen används "Kostnadsvaluta".
Om en separat kostnadsvaluta inte har definierats kommer det ingående priset i SEK att konverteras till valuta. Använd sedan den växelkurs som ställts in i kontrollpanelen. 

Om både "kostnadsvaluta" och "ingående pris i SEK" saknas kommer produkten att köpas till ett pris av 0,-

 

Val av godsmottagning

För godsmottagning har du två nya alternativ som endast är tillgängliga om du använder "Utökad leverantörssupport":

 1. Uppdatera självkostnaden i produktens valuta
  Om självkostnadspriset i valuta har ändrats/anpassats vid detta köp (sepunkten för "Pris i valuta" ovan) och avviker från det pris som finns lagrat på själva produkten kan du uppdatera produktkortet vid mottagandet.

  Exempel:
  Produktkortet lagras med 10 EUR. På själva inköpsordern har självkostnaden i valuta ändrats till 12 EUR. Vid mottagandet kan du sedan uppdatera så att den nya självkostnaden i valuta på produktkortet blir 12 EUR.
 2. Uppdatera valutakursen för produkten
  Om inköpsordern har en annan valuta än den som är lagrad på produktkortet kan du uppdatera den vid mottagandet.

  Exempel:
  Produkten har satt växelkursen på EUR till 0,088.
  0,088 är en gammal kurs och det nya köpet har fått en växelkurs på 0,093.
  Vid mottagandet har du sedan möjlighet att uppdatera alla mottagna varor så att de får den nya växelkursen.
  Vid ändring av valutakursen kommer även "Inköpspris SEK" att uppdateras. 

 

Om du vill se alla alternativ på kvitto hittar du översikten här →

Synkroniseringsleverantör

När "Utökad leverantörssupport" först aktiveras startas ett jobb som går igenom alla produkter och lägger till rätt leverantör baserat på tillverkare och vilken leverantör den har. 

I vissa fall kan du ha gjort ändringar i produkten, lagt till nya produkter eller gjort andra ändringar som gör att leverantören saknas på produktens leverantörsflik.
I dessa fall kan du manuellt starta en synkronisering av leverantörer och undvika det manuella arbetet med att kontrollera varje produkt. 

Synkroniseringsfunktionen finns i anskaffningsmodulen:
Inställningar > Globala inställningar > utökad leverantörssupport

Jobbet kontrollerar sedan vilken tillverkare som sätts på en produkt, sedan kontrolleras vilken leverantör som är inställd på att hantera den tillverkaren. 

Om den valda leverantören har en annan valuta än standardvalutan i inställningarna, beräknas självkostnadsprisvalutan automatiskt baserat på inköpspriset i NOK och valutakurs.
Självkostnad i valuta kan ändras manuellt om så önskas. Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.