Export av inköpsöversikt
  • 16 Apr 2024
  • 1 Minut att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Export av inköpsöversikt

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Översikt över exportanskaffning

Med export av inköpsöversikt kan du exportera hela urvalet som gjorts på instrumentpanelen. 

Utökat leverantörsstöd kräver plan Pro+

Så du kan ställa in sökningar och filter och sedan exportera urvalet till CSV.
Exporten kommer då att innehålla alla rader i resultatet och alla kolumner. Exporten läggs till i "Exportarkivet".

Exporten kan t.ex. användas för att hämta datum för leverantör, antal, order etc. inom givna tidsperioder.

 

 

Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.