Beställningsnivå
 • 26 Apr 2024
 • 3 Protokoll att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Beställningsnivå

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Beställningsnivå gör att du kan ställa in önskat lager på en produkt innan den behöver beställas till lager.
När produktens lager når den satta nivån skickas ett e-postmeddelande till butiken som kan göra ytterligare inköp eller hantera produkten.

Kom igång

Modulen beställningsnivå ingår i paketen Smart och Plus, läs mer här. Har du idag paketet Start och vill uppgradera till något av de andra paketen, hör av dig till oss på sales@acendy.se så hjälper vi dig vidare. 

Användning av beställningsnivå

Tjänsten är enkel att använda och kan uppdateras på flera sätt runt kontrollpanelen.

Produkt sida

På produktsidan får du upp en ny flik, "Beställningsnivå", det är på denna flik som du justerar ordernivån på produkt/varianter.

 0 och högre, aktiverar aviseringar.

-1  och lägre, kommer att inaktivera aviseringar.

Produkt utan varianter

Om en produkt inte innehåller varianter kommer endast huvudprodukten att visas under fliken "Beställningsnivå" i redigera produkt.

Produkt med varianter

Om en produkt innehåller varianter kommer varje variant att visas i översikten.
Du kan ställa in önskad beställningsnivå på varje variant.

Stänga av notiser
Om du klickar på "Inaktivera" kommer varianten att sättas till -1 och därmed markeras som inaktiverad och uppdaterad när du sparar produkten.

Massändring

I "massändringen" finns stöd för "beställningsnivå" i form av visning av kolumner, filer, snabbredigering och åtgärder.

Kolumner

 • Beställningsnivå:
  Detta visar den beställningsnivå som är inställd på produkten

Filter

 • Beställningsnivå uppnådd (ja/nej ):
  Visa endast produkter som har/inte har nått sin beställningsnivå

Snabbredigering

Med snabbredigering kan du justera och avaktivera ordernivån för varje produkt/variant.
Se till att visa kolumnen "Beställningsnivå" innan du startar snabbredigeringen.

Åtgärder
Efter att ha markerat en eller flera produkter kan man klicka på "massändring" och sedan välja åtgärden "beställningsnivå".
Därifrån kan du inaktivera aviseringarna på de valda produkterna eller ställa in en ny beställningsnivå.

Produkter med varianter kommer att ha samma beställningsnivå för alla varianter.

Om det finns varianter utan aktiva aviseringar kommer de att aktiveras med den valda beställningsnivån.

Se i "Massändring"

Du kan enkelt sätta upp en egen visning till exempel för att snabbt hitta produkter som har uppnått sin beställningsnivå.
I bilden nedan ser du en vy som är inställd för att lista ut produkter som har uppnått sin beställningsnivå, förutom att visa kolumner för både tillgängligt lager och beställningsnivå.

På så sätt kan du se alla produkter med beställningsnivå hela tiden, med bara några få knapptryckningar.

Psst..!

Nedan beskriver vi hur du kan lägga till visningen i e-postmeddelandet som skickas när dina produkter når önskad beställningsnivå.

Inställningar


Mottagare

Ange de e-postadresser som ska få avisering över beställningsnivå. Om du vill lägga till flera mottagare kan dessa skrivas in efter varandra, med kommatecken som avgränsare.


Intervall
Hur ofta vill du få aviseringar? Välj mellan dagligen och veckovis.


Intervalldag 
Välj vilken dag aviseringar ska skickas.
Den här inställningen gäller endast om "Varje vecka" har valts i föregående steg.


Visning i massändring

Om du satt upp en vy i massändringen kan du välja att länka till den vyn direkt från aviseringsmailet.

Meddelanden

Meddelandena som skickas ut kommer endast att lista nya produkter som har nått sin beställningsnivå.
Det innebär att samma produkt inte kommer att synas på aviseringen flera dagar i rad om den inte har kommit in i lager och sedan återigen hamnat inom beställningsnivån.

Logik för notiser

När en produkt når beställningsnivån kommer den att inkluderas i e-postmeddelandet som skickas till butiken. När produkten finns med i e-postmeddelandet kommer den att markeras som "skickad" i bakgrunden och kommer då inte att finnas med i flera e-postmeddelanden. När produktens lager överstiger beställningsnivån kommer "skickad"-markeringen att upphöra, vilket innebär att den kommer att inkluderas i e-postmeddelandet nästa gång den når beställningsnivån.

Utgående e-post

E-postmeddelandet på utgående beställningsnivå ser ut så här:

Så här lägger du till valfri vy

Som standard länkar knappen "Se alla produkter med beställningsnivå" dig till startsidan för massändringar. Om du har skapat en separat vy för produkter med beställningsnivå kan du välja att lägga till en direktlänk till denna.

Navigera till Tillägg > Inställningar och  sök efter "Beställningsnivå". Klicka på kugghjulet för inställningar, under visnings i massändringar kan du välja vilken vy som ska länkas till e-postmeddelandet du får.Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.