Automatisk inköpsorder (överförsäljning och resthantering)
  • 16 Apr 2024
  • 1 Minut att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Automatisk inköpsorder (överförsäljning och resthantering)

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Article Summary

Vad är överförsäljning och resthantering?
Överförsäljning och resthantering innebär att butiken tillåter försäljning av varor som inte finns i lager, och därmed går in i resten.


Installation och konfiguration
Regler för överförsäljning kan göras på flera sätt: 

Så här fungerar det
När överförsäljning har ställts in har kunderna möjlighet att köpa en vara även om den är slut i lager.
När en order sedan skapas i kontrollpanelen kommer vi att kontrollera om varan finns i lager, om den inte är det kommer den antingen att kopplas till befintliga inköp eller automatiskt skapa ett nytt utkast till inköpsorder.

Produktrader länkas automatiskt till nya eller befintliga inköp och har taggar inställda beroende på inköpsstatus. Vi kallar detta "reservation" - en översåld artikel reserveras på en inköpsorder. Det innebär att varan som finns i köpet tillhör en specifik order tills du tar emot eller eventuellt släpper reservationen. 

Du kan läsa mer om reservationer här →

Flödesdiagram
Flödesschemat nedan visar hur överförsäljning är kopplat till inköp.

 Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.