Anpassad rapport / Bygg rapport
 • 07 May 2024
 • 3 Protokoll att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Anpassad rapport / Bygg rapport

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Article Summary

Anpassad rapport

I sidomenyn till vänster hittar du anpassade rapporter under Rapporter > Egendefinierade

Från översikten kan du:

 1. Redigera din rapport
 2. Ställ in som favorit (visas under "Favoriter" i sidomenyn)
 3. Öppna rapporten
 4. Skapa en ny rapport

Redigera rapport

Om du vill redigera en befintlig anpassad rapport klickar du bara på pennikonen i instrumentpanelen.
Här kan du ändra inställningar för rapporten, såsom orderstatus, fakturanummer m.m. utöver titel, beskrivning och tillgänglighet. 

Längst ner i fönstret har du fyra val:

 • Gå till visa: det här alternativet öppnar rapporten
 • Uppdatera vy: uppdaterar och sparar eventuella ändringar
 • Stäng redigering: stänger fönstret utan att spara ändarna
 • Ta bort vytar bort den anpassade vyn

Tips!
Om du vill ha ett mer visuellt sätt att göra ändringar kan du öppna rapporten (gå till visa), göra ändringar där och sedan skapa/skriva över vyn.

Skapa rapport

För att skapa en rapport använder du en kombination av filter, kolumner, sökning och gruppering.
Du skapar en rapport antingen genom att välja "Skapa rapport" eller genom att redigera en befintlig och sedan spara den som en ny rapport.
I den här hjälpartikeln går vi igenom grunderna för att skapa en ny rapport från början. 

Kom igång

Börja bygga genom att välja "Skapa rapport" från sidomenyn eller från knappen uppe till höger.

Filtrering

En ny rapport har fördefinierade kolumner. Dessa kan ändras, men till att börja med rekommenderar vi att du ställer in ett filter så att du har data att arbeta med. 

Klicka på + Filter för att välja vad du vill filtrera på.

Tillgängliga filter

 • Ordernummer:  Här kan du filtrera på ordernummer, till exempel från ordernummer 1 till 100. Då får du omsättningen på dessa ordrar.
 • Fakturanummer: Här kan du filtrera på fakturanummer, detta är då fakturanummer från Mystores system.
 • Köpdatum: Här kan du filtrera på när beställningen har gjorts av kunden. 
 • Fakturadatum: Här kan du filtrera på när fakturan har skapats av systemet. 
 • Aktivering av betalning: Filtrera efter datum då ordern markerades som betald av betalningsleverantören (Klarna, Vipps etc)
 • Kundnummer: Här kan du filtrera på specifika kundnummer om du vill ha en överblick över enskilda kunder.
 • Land: Här kan du filtrera på specifika länder, till exempel om du vill sälja över köp gjorda från Sverige.
 • Fraktmetod: Här kan du filtrera efter specifika fraktsätt.
 • Status: Här kan du filtrera efter specifika orderstatusar, här är "Skickad" och "Returnerad" de mest använda. Om du vill ha en omsättning från föregående månad på webbutiken är det viktigt att dessa är aktiverade då det är beställningar som har behandlats. Om du vill ha omsättning för datakassa, filtrera efter orderstatus "POS".
 • Betalningsmetod: Här kan du filtrera på vissa betalningsmetoder, om du filtrerar på Vipps och du har Vipps i databoxen och webbutiken kommer dessa att samlas in. För att få detta separat måste du sedan filtrera orderstatus också.
 • Kundgrupp: Vill bara ha ordrar från en eller flera valda kundgrupper

Gränssnitt för filterlayout

 1. Första bilden visar den gemensamma filterväljaren som visas om du klickar på + Filter
 2. Andra bilden visar verktyget Utökat filter. Möjligheterna är desamma, men gränssnittet är förstorat och för vissa mer användarvänligt.

Val av kolumn

Genom att trycka på Kolumner kan du välja vilka kolumner som ska visas i rapporten och var de ska placeras.

Markera önskad kolumn till vänster, under Tillgängliga kolumner, och klicka på "Lägg till". Om du vill använda alla kan du klicka på "Lägg till alla".

Tips!
Du kan också dubbelklicka på kolumnen till vänster för att lägga till den 🤓

Sortera kolumner

Klicka på den kolumn du vill flytta under "Valda kolumner". Använd sedan de mellersta piltangenterna för att flytta kolumnen uppåt/nedåt.

Gruppering

Gruppering gör att du kan få en övergripande överblick över till exempel "kundnummer", då kommer omsättningen att visas per kundnummer.
Du får då en överblick över hur mycket denna kund har handlat för under den period du har valt. 

Om du grupperar på till exempel "Land" får du en omsättning som visar hur mycket du har omsättning till de olika länderna under den period du har valt.

OBS!
Om du har valt att gruppera rapporten förlorar du möjligheten att byta kolumn.

Tillgängliga grupperingar

 • Ingen: Ingen gruppering. Detta återställer grupperingen om en annan gruppering väljs.
 • På dagen: Gruppera varje dag för den valda perioden. Grupperingen kommer då att visa antalet ordrar per dag, omsättning, marginal etc.
 • Per vecka: Gruppera varje vecka för den valda perioden. Grupperingen kommer då att visa antal ordrar per vecka, omsättning, marginal etc.
 • Efter månad: Gruppera varje månad för den valda perioden. Praktiskt om du sorterar under längre perioder, t.ex. ett helt år.
 • Enligt kundnummer: Visar antal order, omsättning, marginal m.m. per kund under urvalsperioden.
 • Per kundgrupp: Visar antal order, omsättning, marginal m.m. per kundkund under urvalsperioden. Kräver "Avansert forhandlerløsning"
 • Efter land: Visar orderantal, omsättning, marginal m.m. per land i valperiod.
Ersätter andra rapporter
Grupperingsvalen ersätter rapporterna Månadsrapporter, Försäljningsrapport per månad och Försäljningsrapport per dag.

Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.