Allmän information om kassasystemet
 • 04 Apr 2024
 • 5 Protokoll att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Allmän information om kassasystemet

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Article Summary

I den här artikeln beskrivs funktioner och menyalternativ i Acendy kassasystem

Hem/Hemsida

 1. Huvudmeny
 2. Öppna sökfältet
 3. Visar den valda säljaren/användaren. Tryck på namnet för att öppna säljarmenyn
 4. Ikon för bankterminal. Detta lyser grönt när terminalen är ansluten. Tryck på ikonen för att gå till terminalinställningar
 5. Visar den valda kunden. Tryck på namn/ikon för att välja kund eller för att lägga till ny kund. Standardvalet är slutkund/kontantkund
 6. Varumärken/tillverkare
 7. Val av kategori. Här kan du välja favoritkategorier (se även punkt 11) och bestämma visningen av kategorier
 8. Lägg till generisk produkt (diverse produkt) eller presentkort via den här knappen
 9. Ange rabattprocent för hela varukorgen
 10. Töm hela varukorgen
 11. Favorit kategorier. Om du har kategorier som du snabbt vill navigera till (se även punkt 7)
 12. Utvalda produkter/favoritprodukter. Lägg via produktinformation i produktlådor
 13. Kategorier
 14. Betalningsmetoder

Huvudmeny

Huvudmenyn i databoxen kan nås genom att trycka på menyikonen i det övre vänstra hörnet av appen ↓

 1. Öppna Inställningar
 2. Starta försäljning/sessioner i kassan
 3. Visar omsättningen vid den aktuella sessionen. Kan även skrivas ut
 4. Tryck här för att ansluta eller kontrollera anslutningsstatus på kvittoskrivaren
 5. Öppnar en lista/meny med de senaste beställningarna från alla kassapunkter, återbetalningar (till bankkort) och beställningar i webbutiken
 6. Klicka här för att söka efter beställningar
 7. Skriver ut senaste kvittot (om kvittoskrivaren är ansluten)
 8. Öppnar kassalådan om den är ansluten
 9. Klicka här för att logga ut. Namn inom parentes visar inloggad användare
 10. Visar kassa-ID. Läs mer
 11. Butikens namn/adress
 12. Version av Acendy kassasystem

 1. Stoppa försäljning/sessioner i kassan (kvittning/avstämning)
 2. Visar ID för den aktuella sessionen (z-rapport)

Kategori, sida

 1. Ikon för hem. Tar dig till förstasidan
 2. Bakåtpil. Tar dig ett steg tillbaka
 3. Brödsmulor. Visar var du befinner dig i kategoristrukturen. Kategorinamnen kan tryckas på för snabb navigering
 4. Produktnamn
 5. Produktens pris
 6. Öppna produktinformation

Tryck på produktrutan (bild/titel/pris) för att lägga till en produkt i varukorgen

Produktinformation

 1. Favoritstjärna. Välj om du vill ställa in produkten som en favorit/utvald produkt. Produkten kommer då att visas på förstasidan (visas ovanför kategorierna)
 2. Produktdata hämtas från produktkortet i kontrollpanelen (pris, förskott, tillverkare, artikelnummer, EAN, lagerplats och lager)
  Pris och påslag
  Observera att pris- och påslagsfälten kan döljas/aktiveras i kontrollpanelen via Konfiguration > Allmänt > POS-> Visa bruttovinst 
 3. Produktdata hämtas från produktkortet i kontrollpanelen. Om produkten har varianter kommer du att se alla varianter i en tabell, med lagersaldo, artikelnummer, EAN och lagerställe per variant (i förekommande fall). Produktbeskrivning och produktegenskaper kommer också att visas här, om det publiceras på produkten. 

Inställningar

Tryck på menyalternativet Inställningar i huvudmenyn för att öppna inställningsmodalen.

I allmänhet

 1. Ger dig en varning om produkten du lägger i din varukorg har 0 eller negativt lagersaldo. Du kan sedan välja om du vill avbryta försäljningen eller fortsätta
 2. När detta är aktiverat öppnas säljarmenyn automatiskt efter att försäljningen/beställningen har slutförts. Alternativt kan personalkortet/PIN-koden modal (punkt 3), om den är aktiverad
 3. Säljaren väljs med en skanning av personalkortet eller en PIN-kod

Skrivare

 1. Låter dig ansluta kvittoskrivare
 2. Aktivera detta om du vill ha automatisk utskrift av kvitton efter varje försäljning. Skrivaren måste vara ansluten

Betalning


 1. Öppnar terminalinställningar där du kan ansluta, koppla från eller byta bankterminal
 2. Om du vill erbjuda kunderna att dela upp betalningen på flera bankkort, eller dela mellan bankkort och vipps
 3. Kontantbetalningar måste vara aktiverade för att du ska kunna ta emot kontanter. Om detta är inaktiverat kommer kontanter att försvinna från betalningsmetoder. Om du har en kassalåda ansluten till kassalådan öppnas lådan automatiskt när ordern dras på betalningsmetoden Kontanter
 4. Önskat kassasaldo vid uppstart/stängning. Beloppet ställs in i kontrollpanelen via Konfiguration > Allmänt > POS

Utsikt


 1. Aktivera självbetjäningsläge

 2. Alternativ för att visa produktbilder i varukorgen

Annan


 1. Analysinformationen och statistiken aggregeras i ett format som inte identifierar dig personligen. Syftet är att hjälpa Acendy att förbättra sin produkt och tjänst
 2. Raderar data som lagrats lokalt i appen. Vi lagrar ingen publicerad information lokalt i appen. För att följa kassasystemreglerna lagras all information i butikens kontrollpanel. All information finns tillgänglig i kontrollpanelen och är alltid tillgänglig för butiksägaren
 3. Här kan du kontrollera statusen för din internetanslutning

Val av kategori

 1. Stänger kategorival (sparande sker kontinuerligt)
 2. Återställer alla anpassningar till kategorier och favoriter
 3. Stänger kategorival (sparande sker kontinuerligt)
 4. Avser kategorin som har flera nivåer (underkategori). Tryck på pilen för att gå till underkategorin
 5. Markera stjärnan som favorit i kategorin
 6. Omkopplaren/knappen bestämmer visningen av kategorin i kassasystemet. Om du vill dölja en kategori kan du stänga av vyn här

Senaste beställningar

Tryck på menyalternativet Visa senaste beställningar i huvudmenyn för att öppna modulen

 1. Visar de senaste beställningarna från kassan du behandlar
 2. Visar de senaste beställningarna från alla kassapunkter (om de är flera)
 3. Visar de senaste beställningarna från webbutiken (om du också har en webbutik)
 4. Visar de senaste återbetalningarna till bankkort
 5. Öppnar flera val per order
 6. Visar kvittot på beställningen
 7. Skriver ut kopia av kvitto (kvittoskrivare måste vara ansluten)
 8. Skickar kopia av kvitto via SMS
 9. Registrera returer/byten på hela eller delar av ordern
 10. Öppnar verifikationsalternativ. Skriv ut presentkvittot för hela eller delar av beställningen

Slå upp order (för att registrera returer)

Klicka på menyalternativet Sök efter beställningar i huvudmenyn för att öppna modulen

 1. Fält för att ange ordernummer eller streckkod längst ner på den fysiska inleveransen
 2. Stänga modulen

 1. Beställningsnummer
 2. Kundens namn
 3. Beställningsinformation/data
 4. Stänger modul och avbryter
 5. Fortsätt till returbehandling av given beställning

Välja/byta säljare

Med den här funktionen kan du välja handlare/användare i kassasystemet med hjälp av en PIN-kod, skanning av personalkort eller via en menyvy. Du kan välja om säljaren ska väljas/bytas vid behov, eller om den alltid ska väljas efter varje försäljning. 

Detta ställs in via huvudmenyn > Inställningar > Allmänt.

 1. Tvinga säljaren att välja mellan varje försäljning
  Om det här alternativet är aktiverat öppnas säljarmenyn eller skanningen av PIN-kod/personalkort automatiskt efter varje försäljning. Om det är säljarens meny eller PIN-kod/personalkort avgörs i valet nedan
 2. Använd personalkort eller PIN-kod när du väljer säljare
  Om det här alternativet är inaktiverat kommer säljarmenyn att råda. Om alternativet är aktiverat gäller skanning av PIN-kod/anställdas kort.

Val av säljare via säljarmeny

 1. Tryck på säljarknappen högst upp i appen. Säljarmenyn öppnas
 2. Tryck på önskad säljare

Kan jag dölja användare från säljarmenyn?

Om du har många användare/administratörer som inte är säljare i din datakassa kan du välja att dölja dessa från säljarmenyn.

 1. Tryck på säljarknappen högst upp i appen. Säljarmenyn öppnas
 2. Tryck på inställningsikonen i det övre högra hörnet av säljarmenyn

Här kan du välja vilka användare som ska synas i säljarmenyn. Detta är endast visuellt, användare kommer inte att tas bort/inaktiveras.

Val av säljare via PIN-kod eller personalkort

Aktivera Använd personalkort eller PIN-kod när du väljer en säljare via Huvudmenyn > Inställningar > Allmänt. 

När du väljer en säljare får du nu den här modulen ↓

Så här lägger du till PIN-koder för användare

Under Konfiguration > administratörer (i kontrollpanelen) kan du ange PIN-koden för de olika användarna av kassasystemet.

1. Välj först användaren och klicka på Redigera:

2. Ange sedan en unik 4-siffrig PIN-kod på användaren och klicka på Spara:

Det är inte möjligt att ange samma PIN-kod flera gånger. Varje användare måste ha sin egen unika PIN-kod. Om du anger en PIN-kod som redan används får du ett meddelande när du har valt Spara


Starta och stoppa försäljning i kassan

För att starta din kassarea för dagen, gå till huvudmenyn och tryck på menyalternativet Starta kassarea.

För att generera Z-rapporten och stänga kassaförsäljningen för dagen, gå till huvudmenyn och klicka på menyalternativet Stoppa kassaförsäljning.

Z-rapport genereras och skickas till administratörens e-postadress.
Rapporten skrivs ut automatiskt från kvittoskrivaren om skrivaren är ansluten.

Du hittar även Z-rapporterna i kontrollpanelen under Rapporter > Data Box > Z Report.

 

Inställningar för terminal

Används för att ställa in din terminal.
Mer information finns i följande artikel .

 


Publicerad information
Vi lagrar ingen inspelad information.

För att följa reglerna för kassasystem lagras all information i Acendys kontrollpanel under Reports > Kassasystem.

All information finns tillgänglig i kontrollpanelen.

 

 

 

 


Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.