Administratörer och grupper
 • 04 Apr 2024
 • 1 Minut att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Administratörer och grupper

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Article Summary

För att få tillgång till kontrollpanelen i Acendy behöver du ett administratörs-/användarkonto.
Administratörer kan vidare delas in i grupper om du vill ge användarna olika åtkomstnivåer.

Under Konfiguration > administratörer visas vem som har administratörsåtkomst till din butik. Här kan du lägga till, ändra och ta bort administratörer.

Lägg till användare

För att lägga till en ny användare, öppna menyn, gå till administratörer och klicka på "Lägg till användare".

 1. Öppna sidomenyn
 2. Gå till "Konfiguration"
 3. Fortsätt till "Administratörer"

Välj sedan "Lägg till användare" i det övre högra hörnet.

Från den här sidan kan man se alla användare, söka efter användare, se detaljer och mycket mer.

 1. Lägg till användare
 2. Visa information om användaren

Grupper och behörighetsnivå

Användare kan ha olika åtkomstnivåer beroende på vilken grupp de tillhör. 

I menyvalet "Administratörsgrupper" får du fram vilka grupper och vilken behörighetsnivå dessa har.
Det är möjligt att ändra till exempel Marknadschef och Försäljningsassistent eller skapa en ny grupp och justera åtkomsten under Åtkomstnivå.

Steg 1

Du når grupperna genom att klicka på menypunkten till vänster (1) eller i menyn Åtgärder (2)

Steg 2

Ge sedan de behörigheter du vill ha för den specifika gruppen och välj "Spara ändringar"

 

 Personalkort

Personalkort kan användas i databoxen för att enkelt byta anställda vid orderinmatning.
Om du vill generera kort går du till Åtgärder > personalkort


Härifrån kan du välja "Generera PDF för utskrift" för att generera kort för alla anställda, eller så kan du bara generera till specifika anställda genom att välja "Utvalda anställda".Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.