Åtgärder på inköpsorder
 • 16 Apr 2024
 • 2 Protokoll att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Åtgärder på inköpsorder

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Article Summary

Alla inköpsorder har en "Åtgärder"-meny högst upp som ger tillgång till en mängd olika alternativ och funktioner. Vilka val du får beror på köpets status.

I vissa statusar kan alternativen vara många, då har du möjlighet att söka högst upp i menyn.

Utkast

 1. Ta bort inköpsorder
  Tar bort inköpsordern så länge det inte finns några reservationer kopplade till den.
  Åtgärden är inte reversibel.
 2. Duplicera inköpsorder
  Gör en dubblett av köpet med samma produkter.
  Referens och reservationer överförs inte.
 3. Markera som skickad
  Ändra status till "Skickat" utan att skicka ut e-post till leverantören.
  Perfekt om du beställer i leverantörens egen webbutik/portal men ändå vill ha köpet i Mystore.
 4. Importera inköp
  Låter dig importera produkter för upphandling, från CSV- eller XLS-fil.
  Läs mer här →
 5. Öppna i massändring
  Gör att du kan välja artikelrader (produkter) som kan skickas till massändring för att utföra ändringar och uppdateringar.
  Läs mer här →
 6. Välj reservation för flytt
  Välj artikelrader där du vill flytta reservationer till en annan inköpsorder.
  Läs mer här →
 7. Nollställ självkostnadspris/ingångspris
  Återställ alla priser på hela köpet

 

Skickat, delvis mottaget och mottaget

Statusarna Skickat, Mottaget och Delvis mottaget innehåller flera val och har därför en meny som består av två kolumner och en sökning.

Detta gör det enklare och mer okomplicerat att hitta det du letar efter.  

 1. Söka
  Med sökfältet kan du enkelt söka efter den funktion du letar efter.
 2. Redigera inköpsorder
  Under redigeringen kan du justera antalet beställda artiklar samt ta bort artikelrader.
  Det går inte att lägga till flera artikelrader i en inköpsorder som har levererats.
  PS! Inte tillgängligt med statusen Mottaget.
 3. Duplicera inköpsorder
  Gör en dubblett av köpet med samma produkter.
  Referens och reservationer överförs inte.
 4. Ta bort inköpsorder
  Tar bort inköpsordern så länge det inte finns några reservationer kopplade till den.
  Åtgärden är inte reversibel.
 5. Visa PDF (NOR)
  Visar köpets PDF på norska.
 6. Visa PDF (ENG)
  Visar köpets PDF-fil på engelska.
 7. Ladda ner CSV
  Ladda ned köpet som CSV
 8. Generera CSV
  Detta används om du har gjort ändringar i köpet efter att CSV-filen skapades. Sedan måste en ny CSV genereras för att inkludera ändringarna.
 9. Ladda ner XLSX
  Ladda ner köpet som .xlsx (Excel-fil)
 10. Generera XLSX
  Detta används om du har gjort ändringar i köpet sedan XLSX skapades. Då måste en ny XLSX genereras för att inkludera ändringarna.
 11. Skriv ut kvittolista
  Kvittolista är en utskrivbar post över beställda artiklar. Är bra att använda om du har egna lagermedarbetare som vill bocka av vad de har fått.
 12. Markera som mottagen
  Om köpet är "Skickat" eller "Delvis mottaget" och du vet att inga fler artiklar kommer att levereras på det, kan du markera det som mottaget. Statusen kommer då att ändras till "Mottagen", men inga ändringar kommer att göras i lagret.
  PS! Inte tillgängligt med statusen Mottaget.
 13. Öppna i massändring
  Gör att du kan välja artikelrader (produkter) som kan skickas till massändring för att utföra ändringar och uppdateringar. Läs mer här →
 14. Nollställ självkostnadspris/ingångspris
  Återställ alla priser på hela köpet
 15. Flytta reservationer
  Flytta reservationerna på markerade artikelrader till en annan inköpsorder.
  PS! Det här alternativet visas bara när du har valt en eller flera produktlinjer.
  Läs mer här →

 

 

 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.