Strekkoder - EAN
  • 13 Sep 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Strekkoder - EAN

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Lær hvordan du legger til strekkoder (EAN) på produktene i ditt kontrollpanel.

Hvorfor bruke strekkoder

Strekkoder (EAN) er et nyttig verktøy som hjelper deg med å skille på produktene dine. Dette hjelper deg mye i kontrollpanelet, men minst like viktig hjelper det på å identifisere produktene i Google (kun dersom produsentens EAN-kode brukes). Siden EAN-kodene er unike benyttes de også til å scanne varer i fysisk butikk.

Hvordan generere strekkoder

Før du får tilgang til strekkoder må du sjekke at strekkoder er aktivert via Apps > Innstillinger. 

Når appen er installert får du tilgang til et felt for strekkoder på hver produktside. Du kan nå velge å generere strekkoder direkte på hver produkt, via en EAN-scannemodus eller massegenerere via et verktøy. 

Dersom du får EAN-koder fra produsent er det lurt å scanne inn disse på produktnivå via EAN-scannemodus eller på produktsidene.

Alternativ 1: EAN-scannemodus

Åpne Produktkatalog > EAN-redigering

Her kan du manuelt legge inn EAN-koder eller gjøre bruk av scanneren og legge inn. EAN-kodene lagres i det du legger dem inn, og blir merket med en grønn V. Ønsker du å forlate EAN-redigeringen, trykk på "Deaktiver EAN-modus"

Alternativ 2: Direkte på produktsiden

Direkte på produktsiden. 

Alternativ 3: Massegenerering

Massegenerering via Verktøy > EAN utskriftssenter


1: Velg hvilken kategori og produkter du ønsker å generere EAN-koder til.
Alle produkter og varianter som mangler EAN-koder, vil ha en melding om dette med tekst "Mangler EAN, kan ikke skrives ut"


2: Velg "Generer EAN" for å generere strekkoder på produktene i oversikten.


3: Du får nå opp følgende popup om at det vil genereres EAN koder til alle produkter som ikke følger vår standard (13 siffer)

Vær oppmerksom på at alle produkter som ikke har EAN koder vil nå få tildelt dette automatisk. Alle produkter og varianter som har EAN koder fra før, vil ikke overskrives. Det vil si at du trygt kan generere EAN koder til alle produkter som mangler strekkoder.


Hvordan generere strekkoder til alle produktene i kontrollpanelet

Dersom du ønsker å generere EAN-koder til alle produktene i nettbutikken lar du feltet "Velg en kategori" stå åpent, for så å trykke på "Generer EAN". Alle produkter i kontrollpanelet som ikke har EAN-kode vil da få tildelt en EAN-kode med vår standard.

 

Hvordan skrive ut strekkoder fra kontrollpanelet

Les mer om utskrift av strekkoder


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.