Sortering av kategorier
  • 04 Dec 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sortering av kategorier

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Sortere kategorier

Du kan endre rekkefølgen på kategoriene i nettbutikken ved å sortere dem:

Steg 1: Gå til Produktkatalog > Produkter.

Steg 2: Klikk på "Sorter".

Steg 3: Dra og slipp kategoriene der du ønsker dem. Klikk deretter på "Lagre sortering".

 

Les våre hjelpeartikler om opprettelse av produkter, varianter og kategoribeskrivelser for mer informasjon

Opprette produkter

Hvordan skrive kategoribeskrivelser

VarianterVar denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens