Snapchat Feed
  • 13 Sep 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Snapchat Feed

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Om Snapchat Feed

For å få dine produkter over på Snapchat, trenger du vår app Snapchat Feed.
Her får du tilgang til en produktfeed som gir deg mulighet til å få dine produkter på Snapchat.

Appen gjør også at du kan opprette dynamiske annonser basert på produktkatalogen din.
Disse produktene blir automatisk overført fra nettbutikken din til Snapchat, og produktkatalogen oppdateres én gang i døgnet slik at du alltid får de siste prisene og informasjon.

Du finner denne appen på vår appside.

Oppsett av Snapchat Feed

Hvis du har fått tilsendt en Snapchat Feed, må denne feeden lastes opp i din Snapchat Business Manager.

For å få koblet opp feeden, gjør du følgende:
- Gå til menypunktet oppe i venstre hjørne og trykk på "Business"
- Bla deg ned til "Catalogs"
- Trykk på "Use Porduct Feed". Gi katalogen et navn eksempelvis "Butikknavn I Produktkatalog" og sørg for at valget "Use Product Feed" er huket av.
- Legg inn din feed-URL som du har fått tilsendt ( /snappixel_feed.xml )
La "Username" og "Password" stå blankt.
- Sett tidspunkt til "Daily" og klokkeslett 06:00 og tidssone "Europe/Oslo"
- Velg din Snapchat Pixel i feltet nederst på siden.
- Trykk "Create Catalog"
Legg inn "Members" til katalogen og rettigheter enten som admin eller advertiser.
- Trykk +Add
Katalogen lastes nå inn.

Du har nå koblet opp Snapchat feed og produktkatalog fra nettbutikken i Snapchat Business Manager og kan gjøre bruk av Snapchat katalogannonser.

Avviste produkter i Snapchat Feed

Produkter som Snapchat mener ikke overholder sine retningslinjer, vises som avvist i produktkatalogen din.
Hvis du går til din Snapchat Business Manager og under menyen "Business" > "Catalogs"
Her vil det komme en oversikt hvis du har produkter som er avviste av ulike årsaker, under punktet "Status"

Hvis du klikker deg inn på feilvarsel under "Status" vil du få opp hvorfor produktene er avviste.
Årsaken er ofte at produktene mangler viktige data som følgende:
- Produktbeskrivelse
- Bilde på produktet
- Produktpris
- Google produkt kategori mangler på produkt

For å rette dette, må du inn på produktene dette gjelder, og legge inn nødvendig informasjon slik at de blir godkjente og Snapchat tillater at de overføres i produkt-feeden.


Var denne artikkelen nyttig?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens