Samtykke-modul
  • 28 Feb 2024
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Samtykke-modul

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Vær transparent med hvilken informasjon du samler inn i din nettbutikk med Mystore samtykkemodul. Med verktøyet møter du kravet til Google om opt-out muligheter for sporing, så du kan fortsette med annonsering i søkemotorer.

Hvordan fungerer samtykkemodulen?

Modulen presenterer en pop-up i nettbutikken med to muligheter; godta eller les mer for valg av hvilke cookies de ønsker skal være aktive.

Når kunden velger les mer og tilpass får opp informasjonen som på bildet under:

Merk! Gjør kunden ingen valg har du ikke samtykke til aktiv sporing og sporingskoder eller pixler er ikke tilgjengelig før kunden gjør et valg. 

Hvordan installeres modulen?

Samtykkemodulen installeres enkelt direkte i ditt kontrollpanel. 

Åpne Hovedmeny > Utvidelser > Dine utvidelser

Samtykkemodulen kan du aktivere ved å skru på den grå knappen.

Hvis du har aktivert samtykkemodulen, vil knappen være grønn.

Hvordan påvirker samtykkemodulen nettbutikken min? 

Når du har installert samtykkemodulen i nettbutikken så vil kundene bli møtt med en banner på siden. De kan velge å akseptere eller avvise sporing. Utover dette så kan kundene navigere og handle som normalt på siden.
Når samtykke-modulen er aktivert så sendes det brukerdata til verktøy slik som Google Analytics og Google Ads. Man kan oppleve et fall i visning av brukerdata ettersom kunden får et valg om hva de vil dele med deg. Nedgang i visning vil gjelde der besøkende ikke gjør et aktivt valg, eller avslår sporingen. For disse kundene aktiveres Google Consent Mode og det sendes Cookie-løs data til Google Analytics og Google Ads.
Du vil også kunne oppleve en økning i registrert direkte (none) trafikk, ettersom cookies ikke aktiveres før modulen er brukt.
Samtykkemodulen vil ikke påvirke sporing for kjøps-konverteringer.


Var denne artikkelen nyttig?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.