Regnskapsføre datakassen manuelt
 • 17 Jul 2023
 • 1 Minutt å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Regnskapsføre datakassen manuelt

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Article Summary

Her får du en oversikt over hvilke betalingsmetoder som skal regnskapsføres når man ikke har integrasjon mot Tripletex.

Viktig ⚠️

Denne artikkelen er ment som en veileder på hvilke betalingsmetoder som må regnskapføres i din datakasse. Artikkelen er ikke revidert av noen med regnskapskompetanse og må ikke anses som en fasit på hvordan du skal regnskapsføre i din bedrift.

Dersom du er usikker på hvordan du skal gjøre ditt regnskap bør du kontakte din regnskapsfører.

Regnskapsføring av ulike betalingsmetoder

Mystore Datakasse har 4 ulike betalingsmetoder

Kontant

 • Kontantkjøp summeres automatisk av datakassen på dagsoppgjøret (z-rapporten)
 • Kontantene telles manuelt av ekspeditør samtidig som man stanser kassasalget. Eventuelle differanser vil sammenlignes med beløpet som var i kassa ved starten av dagen. 

Kort

 • Kortkjøp summeres automatisk av datakassen på dagsoppgjøret (z-rapporten).
  Z-rapporten skiller ikke på hvilket kort som er benyttet (Visa eller Mastercard)
 • Utbetalinger gjøres av Adyen og man finner en egen rapport for utbetalinger under Rapporter > Datakasse > Utbetalingsrapporter i ditt kontrollpanel.
  På denne rapporten vil det vises hvilken korttype som er benyttet. 

Vipps

 • Kjøp betalt med Vipps summeres automatisk av datakassen på dagsoppgjøret (z-rapporten).
 • Utbetalinger gjøres av Vipps og du finner egen utbetalingsrapport i din vippsportal (https://portal.vipps.no). 

Gjeld

 • Gavekort brukt
 • Tilgodelapp brukt
 • Gavekort solgt
 • Tilgodelapp utlevert
 • Hver undermetode av gjeld blir regnet sammen som en betalingsmetode i dagsoppgjøret

Ekstern betalingsmetode

Det er mulig å koble til eksterne gavekort som f.eks iGive til datakassen. Når et eksternt gavekort brukes i kassen blir dette registrert som kortbetaling. Utbetalingen blir imidlertid gjort av ekstern kortleverandør og må avstemmes manuelt. 

Regnskapsføring av dagsoppgjør

Kortbetalinger

Normalt føres kortbetalinger mot egen reskonto i regnskapet.

Les mer om hvordan dette gjøres i Tripletex.

Vipps

Vipps-integrasjonen for datakassen er den samme som brukes i nettbutikken. Det er derfor viktig å ta hensyn til dette ved regnskapsføring.

Det kan derfor være en idé å regnskapsføre Vipps-betalinger mot samme reskonto som nettbutikken. 

Utbetalinger fra Vipps differensierer ikke mellom betaling gjort via nettbutikk eller datakasse. 

I din vippsportal kan du finne en god utbetalingsrapport som blant annet inneholder en oversikt over dine gebyrer.

Andre

Resterende betalingsmetoder kan føres på vanlig måte.

Regnskapsføring av utbetalingsrapport datakasse

Utbetalingsrapporten fra datakassen føres mot samme reskonto som kortbetalingene fra dagsoppgjøret. Gebyrene føres på egen konto for gebyrer. 

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.