Referansepris
 • 11 Jan 2024
 • 2 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Referansepris

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Hva er referansepris?

1.oktober 2023 ble det innført nye bestemmelser som regulerer markedsføring av prisnedsettelse. 

Forskriften sier følgende:

Der prisen på varer markedsføres som nedsatt, skal den næringsdrivende gi informasjon om varens førpris.

Førprisen er den laveste prisen som den næringsdrivende har anvendt i minimum 30 dager før markedsføringen startet. Med laveste pris menes prisen som har blitt anvendt for varen overfor allmennheten, eller andre større grupper av forbrukere som tilhører ulike lojalitetsprogrammer eller kundeklubber. Der prisnedsettelsen øker gradvis, er førprisen den laveste prisen før første prisnedsettelse

(Kilde: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2023-06-20-979)

Dette betyr det for deg som Mystore-kunde

For deg som kunde i Mystore betyr det at du, som alle andre butikker, må vise laveste pris de siste 30 dagene på tilbudsvarene dine. For å gjøre det så enkelt som mulig har vi utviklet en modul som automatisk viser denne basert på logging av prisendringer gjort på produktene dine. 

Denne prisen vises automatisk på produkter som er på tilbud, og det vil ikke være nødvendig å vise historikken på varer på ordinærpris.

på produktsiden din. Se eksempel.

Hvordan aktivere prisvisning

Logging av prisendringer gjøres allerede, og det eneste du trenger å gjøre er å aktivere visningen av laveste pris på tilbudsvarer i nettbutikken.

Du aktiverer enkelt visningen ved å navigere til Apps > Innstillinger. Her finner du frem modulen "Referansepris".


Modulen lar deg aktivere to ulike visninger:

 1. Separat visning (Velg “separate” i modulen for denne visningen)

  Her vises laveste pris siste 30 dager som en egen linje på produktsiden.


  Se eksempel:

 1. Vis som førpris(Velg “overwrite_price” i modulen for denne visningen)

  Denne visningen overskriver førprisen på produktsiden din.


  Se eksempel:

Hva regnes som førpris?

Førprisen som vises er den laveste prisen som har vært på produktet siste 30 dager, men det er noen regler som er kjekt å vite om. Se flytskjema under for en innføring i hvordan prishistorikken oppdateres i kontrollpanelet.

Forklaring av “Er produktet ekskludert fra referansepris”

Dette steget sjekker om et produkt er unntatt oppdatering av referansepris ved prisjustering. Er kun relevant ved spesielle tilfeller og vil ikke være relevant for de fleste. Ta kontakt med kundeservice hvis du har spesielle behov som krever ekskludering fra oppdatering av referansepris.

Hvordan vises dette i kontrollpanelet?

Hver produktside har nå fått tilgang til noen nye menypunkter og felter.

Prishistorikk

Dette er et nytt menypunkt og viser deg oversikten over alle prisendringene som er relevante for referanseprisen. Det er mulig å gjøre endringer i historikken hvis man med et uhell gjør feil ved en prisendring. Les mer lengre ned.

Referansepris

I menypunktet for rabatt har du nå tilgang til et nytt felt for “Referansepris”. Denne prisen er den laveste som er registrert på produktet de siste 30 dagene, og verdien hentes fra prishistorikken.

Det er denne prisen som vises på produktsiden i nettbutikken.

Hva om det er gjort en feil?

Feil kan skje og det er mulig å overstyre prishistorikken dersom man ved et uhell har justert prisen mye høyere eller lavere enn tiltenkt. Lær hvordan dette gjøres.

Steg for steg

 1. Endre prisen på produktet slik at den blir riktig.

 2. Trykk på “Prishistorikk” inne på produktet som skal endres.

 3. Trykk på prisen som skal endres.

 1. Les informasjonen i popupen

 2. Korriger prisen på produktet
  NB! Husk å korriger prisen på produktet før du korrigerer i historikken.

Fremgangsmåte på video 👇


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens