Rapportvisninger
  • 14 Sep 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Rapportvisninger

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Denne funksjonen lar dere velge blant forhåndsdefinerte og egendefinerte rapportvisninger.

Visningen kan også endres etter den har blitt valgt. Les mer om det her →

Lagre visning

Følgende video viser hvordan du lagrer din visning når du først har satt den opp slik du ønsker.

Dine lagrede visninger finner du under Omsetningsrapport > Rapporter  > Egendefinerte

Favoritter

Når du lagrer en visning, har du valget om å sette visningen som favoritt.
Da aktiverer du valget som er markert i rødt nedenfor.


Når du har lagret en visning som favoritt, vil de legge seg under "Omsetningsrapport > Favoritter"


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.