Produktegenskaper
  • 04 Oct 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Produktegenskaper

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Produktegenskaper er en perfekt måte å vise frem informasjon som tekniske spesifikasjoner, bruksområder o.l.
Informasjonen kan du vise i egen fane på produktet, knytte det opp mot filter eller begge deler. 

Denne appen er svært nyttig om du har appen Filter installert i din nettbutikk, da egenskapene du lager kan settes opp som egne filter. Produktegenskaper får du med på kjøpet av appen Filter

Her kan du lese mer om appen Filter. 


Legg til egenskaper

Via produktsiden: 

Gå inn på produktet og klikk på fanen "Egenskaper" (1). Her klikker du på "Rediger egenskaper" (2). Du vil da bli videresendt til en ny side hvor alle egenskaper kan legges til. 

↑ Inne på produktsiden klikker du på fanen "Egenskaper".

↑ Velg så "Rediger egenskaper". Du blir nå videresendt til behandling av produktegenskaper. 

Via appen:

I menyen i kontrollpanelet kan du nå appen ved å gå til Produktkatalog > Produktegenskaper. Herfra kan du søke opp ønsket produkt.

↑ Søk etter produktet du ønsker å legge til egenskaper på. Her kan du også søke opp kategorier og produsenter. 

Bruk av appen

↑ Om du velger, eller søker opp, en kategori eller produsent vil alle tilhørende produkter listes ut.
Etter du har valgt kategori/produsent kan du fortsette å søke etter produkt innenfor den valgte kategori/produsent. Dette gjør det enkelt å finne fram til flere produkter på kort tid.

↑ Om resultatet inneholder mer enn ett produkt er det mulig å merke flere produkter med avkryssingsbokser. På den måter er det lett å behandle flere produkter på samme tid.
Du kan også trykke på "Velg alle produkter" for å merke alle produktene i resultatet. Dette er en fin måte å legge til en ny egenskap på en hel kategori.

↑ Når du klikker i boksen "Velg en egenskap" vil alle egenskaper du har listes opp. Det er også mulig å søke etter ønsket egenskap. Dette gjelder også i menyen "Velg en verdi".

↑ Om du ikke finner den ønskede egenskaper skriver du enkelt inn navnet på ny egenskap og klikker "Lagre ny".  

Videoguide


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.