Produkt- og lageradministrasjon
 • 08 Sep 2023
 • 1 Minutt å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Produkt- og lageradministrasjon

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Administrasjon av produktkatalog og lager foretas i kontrollpanelet. Datakassen og nettbutikken din vil alltid være synkronisert.

Introduksjon

Mystore Datakasse er i utgangspunktet et speilbilde av din nettbutikk. Produktene håndteres i samme kontrollpanel og vises i både nettbutikk og datakasse, men du kan velge å ha produkter synlig i nettbutikken og skjult i datakassen – eller motsatt, hvis ønskelig.

Lagerstatus vil alltid være synkronisert mellom datakasse og nettbutikk.

Synlig produkt i datakassen, skjult i nettbutikken

Det er mulig å ha produkter synlig i datakassen, men skjult i nettbutikk.

For å skjule et produkt fra nettbutikk, men synlig i datakassen, velg 

 • Synlighet: Skjult
 • Synlig i datakasse: Ja

Synlig produkt i nettbutikk, skjult i datakassen

 • Synlighet: Aktiv
 • Synlig i datakasse: Nei

Synlig kategori i datakasse, skjult nettbutikk 

Hvis du ønsker å ha en kategori synlig kun i datakassen gjør du som følger:

 1. I kontrollpanelet; gå til Produktkatalog
 2. Klikk på redigeringsikonet (blyanten) ved ønsket kategori
 3. Huk av boksen for Skjul kategorien i nettbutikken
 4. Klikk Lagre endringer


Skjul kategori i datakassen

Hvis du ønsker å skjule en kategori i datakassen kan du gjøre dette direkte i Mystore Datakasse-appen:

 1. Trykk på ikonet for kategorivalg
 2. Skjul ønskede katgorier ved å slå av bryteren til høyre for kategorinavnet
 3. Trykk Ferdig


Forskjellig pris i nettbutikk og datakasse for samme produkt

Du kan registrere ulike priser på samme produkt for nettbutikk og datakasse. For å sette egen pris for datakassen:

 1. Gå til ønsket produkt via kontrollpanelet
 2. Sett ønsket pris spesifikt for datakassen i feltet Butikkpris


Så lenge du ønsker lik pris i nettbutikk og datakasse trenger du ikke å sette en pris i feltet Butikkpris. Standard/default verdi vil være 0(kr). Når det er 0kr i Butikkpris vil prisen satt i feltet Salgspris gjelde (også) for datakassen.

 

 

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens