Planlagt leveringsdato
  • 21 Jul 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Planlagt leveringsdato

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Med denne utvidelsen kan man angi en dato for når man planlegger å sende ordren, deretter kan de filtrere på "Planlagt leveringsdato" i ordrefilteret.
Når funksjonen er aktivert i kontrollpanelet vil man også kunne kan angi planlagt leveringsdato i tilbudsmodulen.

Ordrevisning

Inne på ordre kan man sette "Planlagt levering".
Klikk i feltet for å åpne en datovelger.

Ordrefilter

På ordrefilter (Behandle ordre > Filter) kan man nå filtrere på "Planlagt levering" med fra-til-dato:

Ordreoversikt

Etter aktivering av utvidelsen vil man se en ny kolonne i ordreoversikten.
Kolonnen viser dato for planlagt levering:

Tilbudsmodul

Når man oppretter/redigerer tilbud i Mystores tilbudsmodul vil man ha mulighet til å sette "Planlagt levering".
Datoen som blir satt her vil vises på PDF-en som sendes til sluttkunde samt bli overført til ordre ved aksept av tilbud.

 
Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.