Kassapunkter
 • 27 Feb 2024
 • 1 Minutt å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Kassapunkter

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Et kassapunkt kan være en fysisk plassering i butikk eller en portabel enhet som benyttes av en bruker.

I Mystore er kassapunkter koblet opp mot administratorer (brukere). Hver administrator får en kasse-ID, som da definerer kassapunktet. Altså vil innlogget administrator (i appen) alltid være gjeldene kassapunkt på en gitt kasse.

Innlogget administrator/bruker (i datakassen) kaller vi for hovedbruker

Du kan velge om kassapunktet skal være en fast generisk bruker som ikke endres per kasse – f. eks Kasse 1, som da blir fast hovedbruker på en gitt kasse/ipad – eller om det til en hver tid er den individuelle brukeren/ansattes brukerkonto som definerer kassapunktet.

Hvert kassepunkt vil ha sin egen z-rapport, men du vil ha en ryddig oversikt på alle kassepunktenes z-rapporter i kontrollpanelet under Rapporter > Datakasse > Z-rapport.

Hvordan legge til brukere

 1. I kontrollpanelet; gå til Konfigurasjon > Administratorer
 2. Klikk på Legg til bruker øverst til høyre
 3. Legg inn detaljene for den nye brukeren og klikk Lagre

 


Var denne artikkelen nyttig?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens