Tilgjengelige handlinger
 • 11 Jan 2024
 • 5 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Tilgjengelige handlinger

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Handlinger gjør det mulig å enkelt endre/tilpasse flere produkter i en prosess.
Handlinger kan være alt fra prisendring til å koble produkter til innkjøp.

Tips!

Leter du etter beskrivelse på en spesifikk action? Bruk CTRL+F (Win) eller CMD+F (Mac)  for å søke i hjelpeartikkelen.

Enkle handlinger

Ved å åpne listen under kan du se alle enkle handlinger og hvilken funksjon de har.

Oversikt over enkle handlinger

Bestillingsnivå
Legg inn ønsket bestillingsnivå på valgte produkter. Krever tjenesten “ Bestillingsnivå

Ekstra frakt (ekskl. MVA)
Legg til/endre tilleggsfrakt på produktet. Krever at butikken har utvidelsen “ Tilleggsfrakt på produkt

Endre MVA klasse
Endre hvilken MVA klasse produktene er koblet mot. Nyttig dersom du må endre MVA klasse raskt på produkter.

Endre produsent
La verktøyet endre produsenten på valgte produkterLa verktøyet endre produsenten på valgte produkter

Endre synlighet
Velg om produktene skal ha synlighet aktivt, skjult eller gjemt.

Endre type knapp
Endre hvilken knapp produktet har i nettbutikken. Du kan f.eks endre fra "Kjøp" til "Kontakt oss" dersom produktet har lang leveringstid eller lages på bestilling.

Endre varegruppe
Endre hvilken varegruppe produktet tilhører. Les mer om varegrupper.

HS kode
Om du skal sende til utlandet er ofte HS kode påkrevd. Denne handlingen lar deg legge til HS koder på flere produkter samtidig.

Juster butikkpris
Øk eller senk butikkprisen på produktene dine i prosent eller i kroner. Du kan også sette ny pris på produktene.

Juster fysisk lager
Denne lar deg justere det fysiske lageret på varen samtidig som det tar høyde for reservasjoner og da regner ut korrekt disponibelt lager.
Eksempel: Varen har 2 i fysisk lager, 2 reservert og da 0 disponibelt. Via handlingen settes fysisk lager til 4. Antall reservert vil beholdes og disponibelt lager blir da 2.

Juster innpris
Øk eller senk innpris i prosent eller kroner. Veldig nyttig dersom produkter fra en leverandør øker prisene en gitt prosent.

Juster utpris
Øk eller senk innpris i prosent eller kroner. Nyttig dersom du f.eks er nødt å gjøre en rask justering av prisene.

Legg til eller endre lagergrupper
Endre lagergruppen produktene er koblet til. Nyttig dersom du jobber en del med oversalg eller lengre leveringstid på utvalgte produkter.

Overfør Minimum Lagerbeholdning til Bestillingsnivå
Om du er en ny bruker av “Bestillingsnivå” men tidligere har benyttet “Minimum Lagerbeholdning” kan denne handlingen brukes for å overføre verdier fra ML til Bestillingsnivå.

Relaterte produkter
Her kan du velge å legge til eller fjerne relaterte produkter fra produktene du har filtrert deg frem til. Handlingen lar deg åpne produktkatalogen til å legge til en eller flere relaterte produkter.

Slette
Slett valgte produkter systemet.
NB! Denne handlingen er ikke mulig å angre.

Synlighet i datakassen (POS)
Bestem hvilken synlighet produktene har i kassen. Velg mellom skjult og synlig.

Tags
Dersom du har en tag du ønsker å legge til på flere produkter samtidig kan du bruke denne handlingen til å gjøre det raskt og effektivt. Les mer om tags.

Avanserte handlinger

Under finner du en forklaring på de mer avanserte handlingene. Flere av disse handlingene krever at du tar stilling til noen flere valg.

Endre kategori

Endre hvilken kategori produktet tilhører.

NB! Husk å vær sikker på at du velger riktig action når du endrer kategorien.

 • Legg til legger produktene til i ønsket kategori, uten å påvirke eksisterende plassering.

 • Erstatt med erstatter eksisterende produkter i kategorien med de valgte produktene.

 • Fjern fra fjerner produktene fra valgt kategori.

Tilbud

Bruk denne handlingen for å sette produktene dine på tilbud.

 • Handling: Velg om du ønsker å gi rabatt i kroner, prosent, sette ny pris. Du kan også velge å deaktivere tilbudet og slette tilbudsprisen på produktet.

 • Rabatt: Legg inn hvilken rabatt du ønsker å gi. Handlingen over bestemmer om det legges til prosent eller beløp.

 • Tilbudet slutter: Velg hvor lenge tilbudet skal være aktivt.

 • Tilbudet er: Velg om tilbudet skal være aktivt eller deaktivert.

Automatisere tilbud?

Om du trenger å automatisere et tilbud kan kampanjesenteret være noe for deg.

Oversett beskrivelse

Dersom du har flere språk i nettbutikken kan denne handlingen oversette produktbeskrivelsen for deg. Fungerer dersom du har eksisterende beskrivelse og ønsker å oversette den til flere språk.


Viktig om oversetting

For å oversette innhold krever det at butikken har språkpakke installert.

Overfør til innkjøp

Denne handlingen lar deg overføre de valgte produktene til innkjøp, men kun få tastetrykk. Ekstra kraftig når den kombineres med bestillingsnivå - da kan man enkelt overføre produkter med bestillingsnivå til innkjøp 💪

Etter man har valgt ut produkter og velger handling “Overfør til innkjøp” vil systemet finne hvilken leverandør hvert produkt tilhører på produktene.

Oversikt

Øverst til venstre vises leverandørnavnet hvor produktene vil overføres.
Til høyre på samme rad er en knapp for å deaktivere overføringer til denne leverandøren.

Første nedtrekksmeny lar deg velge mellom alle tilgjengelige innkjøpsordre i status utkast.
Om leverandøren ikke har noen innkjøpsordre i status Utkast vil en ny innkjøpsordre opprettes. Dette indikeres med teksten “ Ingen eksisterende innkjøpsordre funnet, et nytt utkast vil bli opprettet”.

Antall:
Velg hvor mange av hvert produkt skal overføres til innkjøp.
NB! Man kan ikke velge ulikt antall pr. produkt, alle produkter som overføres til denne leverandøren vil overføres i samme antall.

Type overføring:

 • Legge til nye produkter
  Legger kun til produkter som ikke allerede finnes i innkjøpsordren

 • Oppdatere eksisterende produkter
  Oppdaterer kun de produktene som allerede finnes i innkjøpsordren

 • Legge til nye og oppdatere eksisterende produkter
  Legger til nye produkter og oppdaterer (øker) antallet på produkter som allerede finnes i innkjøpsordren

Inkluder varianter med mindre eller samme tilgjengelig lager
Masseendring har ikke støtte for å utføre handlinger kun på spesifikke varianter.
Med dette valget kan man tilpasse litt på hvordan varianter som skal overføres.

 • -1, som er standard, vil sørge for at alle varianter knyttet til et produkt blir overført til innkjøpsordren, uansett lagerbeholdning.

 • 0 eller mer vil sjekke om disponibelt lager er mindre eller lik det valgte antallet.

Eksempel

Om man velger 4 stykk i feltet for “ Inkluder varianter med…” vil kun varianter som har 4 eller mindre i lagerbeholdning overføres til innkjøpet. Alt over 4 vil ekskluderes fra overføringen.


Bruk bestillingsnivå for å inkludere varianter
Om denne aktiveres vil kun varianter som har nådd sitt bestillingsnivå overføres til innkjøpsordre.

Dette valget krever at butikken bruker og har satt opp tjenesten “ Bestillingsnivå

Ulike leverandører

Hva om produktene tilhører ulike leverandører? Ingen problem!
Om man velger flere produkter og disse tilhører ulike leverandører vil man i oppsettet på handlingen få opp hver leverandør med egne innstillinger.

Endre produkter uten varetelling

Om din butikk har varetellingsmodulen aktivert kan man i handlingen “Juster fysisk lager” ta høyde for om varen ikke har vært med i en telling.

Kort fortalt: gjør et utvalg på produkter, aktiver “Juster fysisk lager” og endringen vil kun påvirke de produktene/variantene som ikke har blitt talt i den datoperioden du selv velger.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens