Systemlogg
  • 17 Jan 2024
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Systemlogg

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Hva er systemlogg?

Systemlogg er en logg som gir deg en komplett oversikt over ordrer som av ulike grunner har fått en feilmelding i forbindelse med ordrebehandling. Loggen gjør det enkelt å finne og undersøke ordrer som trenger oppfølging, f.eks ordrer som ikke har fått aktivert betaling pga. en treghet i kommunikasjonen med innløser ved aktivering, feil på kreditering av en ordre osv.

Se en gjennomgang

Hvor finner du systemloggen?

Loggen ligger tilgjengelig i topplinjen av kontrollpanelet ditt. Trykk på varseltrekanten for å åpne oversikten.

Hva logges?

Feilmeldinger fra betalingsleverandør

Alle feilmeldinger som kommer fra betalingsleverandør (Vipps, Klarna, Adyen) som vises i ordrehistorikken vil vises i systemloggen.

Feilmeldinger kan være feil ved kansellering, feil ved aktivering eller differanse på beløp på ordre og innløser. Se eksempel:

Feilmeldinger fra Tripletex ved overføring av nettordre

Når en ordre av ulike årsaker ikke blir overført til Tripletex vil ordren dukke opp i systemloggen.

Feilmeldinger kan skyldes timeout i kommunikasjonen mellom systemene, små feil på kundekortet i Mystore eller behov for endringer på kunden i Tripletex.

Feilmeldinger fra Tripletex ved overføring av z-rapport

Når en z-rapport overføres kan det feile av ulike årsaker. Z-rapporter som ikke overføres vil vises i systemloggen for enkel håndtering.

Feilmeldinger fra MailChimp

Dersom det oppstår problemer med integrasjonen mellom kontrollpanelet og MailChimp vil kontrollpanelet motta en feilmelding fra MailChimp. Alle disse feilmeldingene vil vises i systemloggen. Se eksempel:

Funksjoner

Lær om de ulike menypunktene i systemloggen.

Oversikt

Som standard vises oversikten. Her får du en oversikt over ordrer med aktive feilmeldinger som ikke er ferdig behandlet. Du får også en del informasjon om ordren.


Forklaring av de ulike feltene ⬇️

Kilde: Hva er kilden til feilmeldingen

Årsak: Hva er årsaken til feilen (differansen, kansellering, kreditering etc.)

Beskrivelse: Beskrivelse av feilmeldingen.

Siste forekomst: Når feilen sist oppstod på ordren.

Antall ganger: Hvor mange ganger har feilen oppstått på ordren.

✔️: Trykk på denne for å fjerne ordren fra oversikten så snart problemet er løst.

Viktig! Det å markere ordren som løst i oversikten løser ikke problemet på selve ordren, og problemet må fikses direkte på ordren eller i portalen til betalingsleverandør (Vipps, Klarna, etc.)

Detaljer: Utvidet informasjon om ordren for behandling.

Historikk

I historikken har du en oversikt over ordrer som er markert som ferdig behandlet. I historikken har du også mulighet å se hvem som har markert ordren som løst.

Innstillinger

Denne menyen lar deg aktivere automatisk utsending av e-post, enten daglig eller ukentlig på valgfri dag.

E-posten inneholder en oppsummering av hvor mange ordrer som ligger ubehandlet i systemloggen.

Eksempel på e-post:


Var denne artikkelen nyttig?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.