Bestilling og installasjon
 • 11 Jan 2024
 • 1 Minutt å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Bestilling og installasjon

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Søk om BAX-Nummer

For å kunne ta i bruk eksterne gavekort på din Datakasse må du ha tilgang til et såkalt BAX-nummer. Dette nummeret kobler opp
alle transaksjoner utført av gavekortleverandør mot din utbetalingskonto. BAX er en avtale mellom brukersted og bank.

For å starte søknad om BAX-nummer:

 1. Fyll ut dette skjemaet og send det inn til oss.

  Vi vil videresende dette til din bank som vil be om digital signatur i nettbanken.

 2. Din bank videresender signert skjema til Nets for opprettelse av BAX-nummer.

 3. Når ditt BAX-nummer er opprettet vil du få dette tilsendt fra din bank.

 4. Send inn ditt BAX-nummer til kundeservice@mystore.no

 5. Vi vil så sende ditt BAX-nummer og BIN på gavekort til din betalingsinnløser for å knytte dette opp mot
  din betalingsterminal.

Dette er en prosess som kan ta noe tid da det er flere parter involvert.

Jeg ønsker flere eksterne gavekort på min datakasse

Om du ønsker å ha flere gavekort aktivert må du bare skaffe BIN-Nummer fra gavekortets utsender og sende dette med ditt BAX-Nummer til Kundeservice@mystore.no slik som nevnt over. Så snart du har BAX-Nummer er det ekstremt lett å legge til flere eksterne gavekort. 

Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens