Oversikt over gavekort (gjeld)
 • 08 Sep 2023
 • 1 Minutt å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Oversikt over gavekort (gjeld)

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

I ditt kontrollpanel finner du en oversikt over dine aktive og utløpte gjeldsposter.

Gjeldsoversikten finner du under Rapporter > Gjeld i ditt kontrollpanel.

Listen her er sortert etter dato gjeldsposten er oppdatert, ikke når for eksempel et gavekort er solgt. Så om deler av verdien på gavekortet brukes, vil gavekortet havne på toppen av denne listen.

Denne rapporten er godt egnet til å bruke for å justere gjeld/endringer i gjeld i regnskapet.

Når du selger et gavekort, føres gavekortet som gjeld. Det er viktig å påpeke at et gavekort ikke er en betalingsmetode, du kan se på gavekortet som en rabattkode. Omsetningen kommer ikke før gavekortet faktisk blir brukt, eller utgår.

Eksempel på livssyklusen til et gavekort på 1000:
 1. Du selger gavekortet: 1000,-
 2. Du får en gjeld på: -1000,-
 3. Gavekortet blir brukt: 1000,-
Total omsetning på gavekortet: 1000-1000+1000=1000,-

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens