Oversikt over åpne tellinger
 • 08 Sep 2023
 • 1 Minutt å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Oversikt over åpne tellinger

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Article Summary

Underveis og etter fullført telling har man mulighet til å se alt som er telt, gjøre utvalg, nullstille og bekrefte telling.

Oversikt

Etterhvert som du, eller noen av dine ansatte, teller varer kan man alltid se hva som har blitt telt på oversikten "Åpne tellinger" (kun tilgjengelig på desktop, ikke mobilvisning).

Varene som ligger under "Åpne tellinger" er ennå ikke bekreftet, som betyr at varelageret ikke er oppdatert. 

Datofeltet i åpne telling vil automatisk justeres til den datoen hvor den eldste åpne tellingen ligger. 


Først når man bekreftet er telling vil varelageret i nettbutikken bli oppdatert.

 1. Filter
  Her kan du enkelt gjøre utvalg på de åpne tellingene dine
 2. Produsent
 3. Navn
 4. Artikkelnummer
 5. Sist telt
 6. Opptelt
  Antallet viser hvor mange som er telt men ikke bekreftet
 7. Differanse
  Viser om det er avvik mellom telling og hva lageret burde være
 8. Telt av
 9. Knapp for hurtigtelling
  Denne lar deg endre tellingen på produktet uten å måtte starte varetelling på nytt
 10. Sidevelger
  Om varene er over flere sider kan du enkelt bla i sidene her
 11. Bekreft telling
  Valget for å bekrefte telling aktiveres når minimum ett produkt er valgt

Avviksrapport

Hva er en "Avviksrapport"?
Dette er en liste som viser alle åpne tellinger, altså tellinger som ennå ikke er bekreftet, og som har avvik (positivt eller negativt).

Du kan sortere listen etter eget ønske for så å skrive den ut. Dette gjør det enkelt å ta listen med på lager for å sjekke opp i avvikene før varetellingen bekreftes.

Slik gjør du:

 1. Gå til "Åpne tellinger"
 2. Klikk på "Handlinger"-menyen og velg "Avviksrapport"
 3. Nå kan du sortere listen på hver kolonne, bare klikk på tittelen i kolonnen for å sortere
 4. Skriv ut listen

Avbryt aktive tellinger

Under "Handlinger" finnes et valg for "Avbryt aktive tellinger".
Dette avbryter alle aktive tellinger i valgt datoperiode.Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.