Ordrehåndtering med innkjøpsmodul
  • 22 Jan 2024
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Ordrehåndtering med innkjøpsmodul

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Etter modulen aktiveres vil varelinjener i ordrebehandlingen få et oppdatert grensesnitt.

Innstillinger for lagerstatus

For at innkjøpsmodulen skal fungere som tiltenkt er det viktig at innstillingene for Sjekk lagerstatus ved handel og Reduser lagerbeholdning ved handel begge er satt til Ja.
Om disse er satt til Nei vil ikke systemet sjekke lagerbeholdning, som igjen gjør at det tolker lagerstatus om 0 og alle salg av varer vil knyttes mot innkjøp, selv om de er lagerførte.

Innstillingene finner du under Konfigurasjon > Generelt > Lagerstatus

Hva betyr statusene og taggene?

Innkjøpsordre

Når en vare overselges vil man på ordren kunne se hvilke innkjøpsordre varen ligger i, samt status på hver innkjøpsordre.

I eksemplet under ser vi at varelinjen har fått taggen Innkjøpsordre, som forteller oss at det er lagt til i en innkjøpsordre. Videre ser vi at varen ligger i innkjøpsordre "PO-NNA-00028" med status "Utkast". Dette betyr at varelinjen ligger i en innkjøpsordre som ennå ikke er sendt til leverandør. 

Bestilt

Om en vare som allerede er bestilt hos leverandør overselges vil varelinjen automatisk bli satt til bestilt. Ved mottak av innkjøpsordrer vil da denne ordren, og varelinjen, bli oppdatert og taggen endres til "Mottatt".

I eksemplet under ser vi at varelinjen har fått taggen Bestilt, dette forteller oss at varen allerede var å finne i en innkjøpsordre som er sendt til leverandør men ikke mottatt til lager. Dette ser vi også på statusen til innkjøpsordren, som er "Sendt".

Mottatt

Når en vare som er bestilt på en innkjøpsordre blir mottatt til lager vil taggen endre seg til "Mottatt". Den er da klar til å sendes til kunde. Ettersom innkjøpsordren da er avsluttet vil den ikke vises på varelinjen.

Flere innkjøp på samme varelinje

Èn varelinje kan inneholde flere innkjøp alt etter antall. Om en kunde f.eks. bestiller 3 stk. av samme vare hvorav 1 stk. allerede ligger i bestilling hos leverandør vil oppsettet se slik ut: 

Her ser vi også at forventet leveringsdato fremkommer, så lenge datoen er satt på innkjøpsordren.

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens