Koble til bankterminal
 • 27 Feb 2024
 • 2 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Koble til bankterminal

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Denne artikkelen tar for seg de ulike betalingsterminalene vi tilbyr, hvordan de skal kobles til internett og datakassen, og hvilke menyfunksjoner du kan bruke på terminalene.

V400M

Hvordan koble terminalen til nettverket

 1. Koble terminalen til strøm med ladekabelen
 2. Slå på terminalen ved å holde inne knapp med grønn sirkel (enter) og vent til den er på 
 3. Trykk på 9-tallet og så på enter-knappen  
 4. Trykk Nettverk, legg inn Pin-kode og så Wi-Fi
 5. Trykk på + nederst til høyre på skjermen for å åpne nettverksmenyen
 6. Skriv inn passordet til ditt nettverk og trykk enter 
 7. For å sjekke at du er tilkoblet nettverk, skal det være en grønn prikk nederst på wifi symbolet (til høyre for nettverksnavnet) 
 8. Betalingsterminalen er nå klar til å kobles opp mot datakassen

Hvordan koble terminalen til datakassen

 1. Trykk på terminalsymbolet til høyre i datakassens topplinje.
 2. Finn terminalen i oversikten og trykk "Koble til terminal".
 3. Trykk "Koble til terminal" på ønsket terminal. 

Når terminalsymbolet i topplinjen lyser grønt er terminalen tilkoblet og klar til bruk.

Menyfunksjoner: Betalingsmeny

Trykk 8 etterfulgt av enter-knappen (grønn sirkel) for å åpne betalingsmenyen

 1. Totaltbeløp
  Viser totalt beløp av transaksjoner fra terminalen ble tatt i bruk
 2. Historikk
  Trykk her for å se siste transaksjoner. Her kan du sjekke om en transaksjon er godkjent eller ikke

Menyfunksjoner: Innstillinger

Trykk 9 etterfulgt av enter-knappen (grønn sirkel) for åpne meny for innstillinger. På menypunktene som krever en pin-kode.

 1. Enhetsinformasjon
  Viser modell, serienummer, programvareversjon, konfig-versjon, IP-adresse og forhandlerkonto (butikkens kontonavn hos innløser)
 2. Nettverk
  - Oversikt
  - WiFi
  - Bluetooth
  - Mobil
 3. Programvare
  Sjekk versjonsnummer og last ned eventuelle oppdateringer
 4. Konfig
  Sjekk konfigurasjonsversjon og last ned eventuelle oppdateringer
 5. Diagnostikker
 6. Strøm
  Her kan du slå av eller restarte terminalen

S1000

Hvordan koble terminalen til nettverket

 1. Koble terminalen til strøm med ladekabelen.
 2. Slå på terminalen ved å holde inne AV/PÅ knappen på venstre side av terminalen.
 3. Trykk så "Tannhjul symbolet(Settings) > Network > Wi-Fi"
 4. Velg ditt nettverk og skriv inn passordet.
  Nettverket er tilkoblet når det står "Connected" under nettverksnavnet ditt.
 5. Betalingsterminalen er nå klar til bruk. 

Hvordan koble terminalen til datakassen

 1. Trykk på terminalsymbolet til høyre i datakassens topplinje.
 2. Finn terminalen i oversikten og trykk "Koble til terminal".
 3. Trykk "Koble til terminal" på ønsket terminal. 

Når terminalsymbolet i topplinjen lyser grønt er terminalen tilkoblet og klar til bruk.

Menyfunksjoner

Trykk Tannhjul for å få tilgang til menyen.


1. 
Device info
Her vil du finne informasjon om hvilken merchant konto terminalen er knyttet til, samt annen teknisk informasjon.
For å oppdatere programvare så trykk "Software version" og terminalen vil da lete etter nyeste versjon.

2. Nettverk

 • Wi-Fi: Under Wi-Fi setter man opp terminalen mot ditt trådløse nettverk, oversikt på IP-adresse og du kan sjekke tilkoblingsstatus.
 • Bluetooth: Her kan du koble eventuelle Bluetooth enheter. Vi har ingen ekstra utstyr som kobles via Bluetooth så dette vil være på eget initiativ og vi har ingen kundestøtte på slikt utstyr.
 • Cellular: Om man har et SIM-kort i sin terminal så kan man sette opp internett tilkobling og gjøre endringer på mobilt nettverk her.

3. Config
Her kan du kjøre en factory reset på terminalen.

4. Apps
Dette menypunktet er ikke tilgjengelig og skal ikke brukes.

Terminalen kan slåes av og på ved bruk av AV/PÅ knappen på venstre side av terminalen. 

Feilsøking av bankterminal

Se følgende hjelpeartikkel om du opplever problemer med terminalen.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens