Lagerverdirapport
 • 19 Sep 2023
 • 3 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Lagerverdirapport

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Article Summary

Lagerverdirapporten lagrer daglig en oversikt over din varebeholdning slik at du enkelt kan se lagerverdi og utsalgsverdi.

API og produktsync
Lagerverdirapporten har foreløpig ikke støtte for API og produktsync. Det vil si at lagerendringer som blir gjort via API-et eller som en del av produktsync ikke vil gjenspeiles i rapporten.

Slik fungerer den!

Etter aktivering tar rapporten et bilde, såkalt snapshot, av butikkens varebeholdning hver kveld kl. 00:00. 

Påfølgende dag kan du i rapporten slå opp for å se både lagerbeholdning, lagerverdi og utsalgsverdi av hele varebeholdningen din. 

Hvert snapshot lagres slik at du kan gå tilbake i tid for å se beholdning.

Lagerrapporten finner du ved å gå til Verktøy > Logistikk > Lagerverdirapport

Hva inneholder rapporten?

Grunnlaget som genereres inneholder følgende felter:

 • Artikkelnummer
 • Produktnavn
 • Innpris
 • Salgspris (ekskl. mva)
 • Fysisk lager
 • Produsent
 • Sum innpris
 • Sum utsalgspris

I tillegg lagrer vi et timestamp for å vise nøyaktig når grunnlaget ble generert.

Summering av verdi og beholdning

Radene summeres på følgende måter: 

innpris * fysisk lager = lagerverdi
salgspris * fysisk lager = utsalgsverdi

Total utsalgsverdi/lagerverdi er summen av feltene over. 


Viktig ang. summering
Om lageret ditt inneholder varer med minus på fysisk lager vil det resultere i at varen får negativ lagerverdi. Den negative lagerverdien vil da bli trukket fra den totale lagerverdien/utsalgsverdien.
Dette gjelder for lagerverdi, utsalgsverdi og lagerbeholdning (antall på lager). Du kan velge å ekskludere produkter i minus gjennom filtrene på rapporten. 

Eksempel:

ProduktInnprisFysisk lagerLagerverdi
Gul genser
100-2-200,00
Blå genser
1003300,00


Total lagerverdi100,00

En vare burde aldri ha mindre enn 0 på fysisk lager. Selv om du over overselger varer skal ikke fysisk lager gå lavere enn 0. Ved oversalg er det disponibelt som går i minus.
Les mer her →

Bruk og funksjonalitet

Etter tjenesten er aktivert finner du den under Verktøy > Logistikk > Lagerverdirapport.

Merk at genereringen først skjer kl. 00:00 så resultatet er ikke klart før dagen etter aktivering. 

Når du åpner rapporten må du først velge datoen du ønsker å se beholdningen for. 

Da laster rapporten og du vil se en tabell med feltene nevnt over.
Rapporten er kun beregnet for å se verdier og har derfor ikke støtte for flere kolonner, eller endring av de kolonner som er der.

I bunnen av tabellen ser man en oppsummering av hele utvalget i rapporten.

 • Total lagerverdi ekskl. mva
  Summen av alle varelinjers lagerverdi
 • Total utsalgsverdi ekskl. mva
  Summen av alle varelinjers utsalgsverdi
 • Lagerbeholdning
  Totalt antall produkter og varianter på lager

NB!
Summeringen er ikke en del av eksporten. Om man eksporterer rapporten må man selv foreta summering i ettertid. 


Sortering

Sortering er tilgjengelig på hver kolonne i rapporten.

Datovelger

Velg hvilken dato du vil se lagerverdi. Nye grunnlag genereres hver natt.

Datovelger støtter kun enkeltdager og man kan ikke velge en datoperiode.

Filter

For å gjøre det enklere å lage et utvalg produkter finnes det noen filter tilgjengelig:

 • Fysisk lager
  Vis kun varer som har fysisk lager innenfor det antallet du velger
 • Produsent
  Vis kun varer fra valgt produsent. Det er mulig å velge flere produsenter. 
 • Skjul negative/null på lager
  Skjuler alle varer som har 0 eller færre på lager
 • Vis kun negativ/null på lager
  Viser kun varer som har 0 eller færre på lager. Dette kan være en fin måte å rydde i lageret sitt ettersom fysisk lager aldri burde være mindre en null.

Gruppering

Gruppering gjør at du kan gruppere alle varer pr. produsent og dermed se verdien og lagerbeholdning på produsentnivå.

Søk

Søkefeltet lar deg søke på produktnavn og artikkelnummer. 

Man kan også spesifisere å søke kun innenfor navn eller artikkelnummer ved å først skrive "MODEL:" etterfulgt av artikkelnummer, eller "NAME:" etterfulgt av produktnavn.

Kombinere filter og søk

Man kan selvsagt også velge å kombinere filter og søk for å få akkurat det utvalget man er ute etter.

Eksport

Om ønskelig kan rapporten eksporteres til CSV. 

Eksporten tar høyde for filter og søk. Det vil si at om du har valgt å filtere på f.eks produsent er det kun resultatet som vises i rapporten som blir med i eksporten.

For å eksportere klikker man på "Eksporter", gir filen et navn og klikker "Eksporter →". Den ferdig genererte eksporten legger seg i "Eksportarkiv", plassert i menyen til venstre.

PS! Om du har valgt å gruppere på produsent vil også eksporten være gruppert.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.