Gjeld
  • 27 Oct 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Gjeld

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Oversikt

Oversikt over gavekort og tilgodelapper finnes under Rapporter -> Gjeld

Kode

Gavekortkoden. Denne kan tastes inn i feltet for Gavekort / Rabattkode i handlekurven.

Type

Her vises det om det er snakk om et gavekort (G) eller en tilgodelapp (T). 

Registrert

Når gavekortet/tilgodelappen er registrert.

Oppdatert

Når gavekortet/tilgodelappen sist ble oppdatert.

Utløpsdato

Når gavekortet/tilgodelappen går ut på dato.

Opprinnelig verdi

Gavekortet/tilgodelappens opprinnelige verdi.

Gjenværende verdi

Gavekortet/tilgodelappens gjenværende verdi.

Filtervalg

I gjeldsrapporten har du tilgang til noen filter. Filtrene kan brukes til å finne frem gavekort hvis du ikke har selve gavekortkoden tilgjengelig. Se hvilke filter du har tilgjengelig ⬇️

Opprinnelig verdi

Filtrer deg frem til gavekort med en gitt opprinnelig verdi.

Kjøpsdato

Finn gavekort som er solgt i en bestemt periode.

Restverdi

Finn gavekort med en viss restverdi.

Utløpsdato

Finn gavekort som har en bestemt utløpsdato.

Flere detaljer

Ved å trykke på gavekortkoden får du oversikt over gavekortetet/tilgodelappens historikk. Her kan du også velge å endre utløpsdatoen dersom en kunde har tatt kontakt og ønsker å bruke et gavekort som er utløpt på dato.

Juster verdi

Dette valget lar deg justere verdien på et gavekort nedover. Dette kan f.eks gjøres hvis en kunde har glemt gavekortet og man har gitt manuell rabatt i kassen.

Utvid utløpsdato

Trykk på “Endre utløpsdato”. Deretter velger du hvor lenge du ønsker å utvide utløpsdatoen med (fra dagens dato).

Aktivitet

Her får du en historikk over hva som er endret på gavekortet.

 

 Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.