Feilmeldinger mot Tripletex
  • 22 Feb 2024
  • 3 Minutter å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Feilmeldinger mot Tripletex

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Denne artikkelen tar for seg feilmeldinger som kan komme når man overfører ordre/faktura til Tripletex.

Overføring feilet

"Overføring feilet. Besøk denne linken for mer informasjon: https://support.mystore.no/hc/no/articles/360006079553-Feilmeldinger-mot-Tripletex"

Hvis du får denne feilmeldingen har du varer eller frakt på ordren med en mva-klasse som ikke er aktivert i Tripletex. 

Logg inn i Tripletex, velg Regnskap > Innstillinger > Mva-innstillinger og velg de nødvendige mva-klassene ift omsetningen deres.

Oversikt på mva-kodene i Tripletex: MVA-koder

Validering feilet - Kunden kan ikke motta EHF-dokumenter

Enkelte kan oppleve å få feilmeldingen "Validering feilen - Kunden kan ikke motta EHF-dokumenter", som igjen hindrer overføring av ordre/faktura fra Mystore til Tripletex.
Årsaken til feilen er i de fleste tilfeller at fakturainnstillinger, eller innstillinger på kundekort, er satt til å være EHF når kunde ikke kan motta dette. 

Validering feilet for eFaktura
Opplever man feilmeldingen "Validering feilet: Kunden finnes ikke i eFaktura-registeret. eFaktura kan derfor ikke velges." er løsningen det samme som beskrevet under.


Nye kunder

Alle kundekort som overføres fra Mystore legger seg som bedriftskunder i Tripletex.
Sjekk innstillingen for fakturautsending i Tripletex. Innstillingen for dette finner du her: Faktura > Innstillinger > Fakturainnstillinger og under fanen Fakturautsending.

Disse feltene bør være satt til "E-post".
For kunder som kan motta EHF kan dette velges direkte på kundekortene i Tripletex. Kundekort kan også settes som privatkunde direkte på kundekortet i Tripletex.

Eksisterende kunder

Om kunden allerede eksisterer i Tripletex kan det være at den har feil fakturatype i oppsettet.

Så opp kundekortet i Tripletex og rull ned til fanen Elektronisk faktura/purring. 
Her kan man endre forsendelsesmåte under feltet "Send faktura via".
E-post burde her være standard, men om du er sikker på at kunde kan motta EHF kan innstillingen settes til EHF.

Kunden finnes ikke i eFaktura-registeret. eFaktura kan derfor ikke velges

Hvis du får denne skyldes det oppsett av sendemetode på faktura og/eller kundekort i Tripletex.
Måten å korrigere dette er lik måten for EHF. Følg stegene over.

object not found

Hvis du får denne feilmeldingen, er det nok å slette ordren i Tripletex og så overføre på nytt.

application exception

Hvis du får feilmeldingen "application exception" ved overføring av ordrer til Tripletex, er dette en feil i Tripletex som det jobbes med å løse.

Får du denne feilmeldingen, må både fakturabilaget og ordren slettes i Tripletex, før ordren kan overføres på nytt. 

ordren eksisterer allerede i Tripletex

Hvis du kun får feilmelding "ordren eksisterer allerede i Tripletex", er det nok å slette ordren i Tripletex og så overføre på nytt.

Kan ikke opprette forbindelse med Tripletex

Tripletex har ikke respondert på 10 sekunder, som gir timeout. Prøv gjerne å overføre ordren på nytt.

Feil under overføring til regnskap. Feilmelding: Unexpected error

Denne feilmeldingen kommer fra API'et til Tripletex, denne tilsvarer kommunikasjonsproblemer med API'et til Tripletex.

Her vil Tripletex allerede vite om problemene og de jobber med å fikse det, vi anbefaler dere å prøve å overføre ordren(e) igjen om et par timer.

Om problemet skulle vedvare lengre enn dette så må dere kontakte Tripletex for ytterligere informasjon.

 

Feil under overføring til regnskap. Feilmelding: Unauthorized

Denne feilmeldingen betyr at det er noe feil med nøkkelen som er brukt til å koble nettbutikken opp mot Tripletex. En vanlig feil kan være at brukeren i Tripletex som har opprettet nøkkelen ikke har full administrator-rettigheter.

For å rette opp i dette bør dere gå gjennom oppsettet av Tripletex på nytt med en bruker som har fulle rettigheter. En guide for dette kan dere lese her.

Hvis dette ikke fikser problemet må dere ta kontakt med Tripletex for å sjekke om dere har alle rettigheter som kreves.

Kundenummer registrert på leverandør

I enkelte tilfeller kan man få en feilmelding som indikerer at kundenummer i Mystore krasjer med et allerede eksisterende kundenummer i Tripletex (se eksempel under).
Ettersom Mystore ikke støtter endring av eksisterende kundenummer er løsningen i dette tilfellet å gå inn i Tripletex, slå opp leverandør/kunde og tilpasse kundenummer der.

Feil under overføring til regnskap. Feilmelding:
Validering feilet.
- Kundenummer 100001 er registrert på leverandøren MinLeverandør ( 100001).

ID: 6663a784-46d4-44db-af97-67af628999c4

Oppdatering av dette feltet er ikke tillatt. Har du de nødvendige tilgangene i kontoen?

Denne feilmeldingen skyldes mangelfull tilgang på enten brukernivå eller API-nøkkel i Tripletex.

Se etter svar i Tripletex sitt hjelpesenter eller ta kontakt med Tripletex support.

Det må registreres en beskrivelse eller et produkt.

Feilmeldingen oppstår om ordren har en eller flere tomme varelinjer.
Rediger ordre, korriger varelinjer og start ny overføring.

Unable to parse response body into JSON

Om man opplever å få feilmeldingen Feil under overføring til regnskap. Feilmelding: Unable to parse response body into JSON: 4 betyr det, kort fortalt, "Vi har fått et svar fra Tripletex via integrasjonen, men svaret er feilformatert".
Dette er som regel midlertidig så anbefalt løsning er å prøve på nytt senere.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.